Lahjat henkilökunnalle – mikä on tavanomainen lahja?

Verovapaa lahja työntekijälle edellyttää, että yritys noudattaa lahjojen antamisessa selkeää käytäntöä, joka koskee koko henkilökuntaa. Joulurahat, lahjakortit (yksilöimätön) ja muut rahaan verrattavat lahjat ovat veronalaista palkkaa niiden arvosta riippumatta.

Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa

Mikä muuttui? KHO vuonna 2013 antamat uudet päätökset muuttivat rajavetoa markkinointitilaisuuden ja edustustilaisuuden välillä. Aikaisemmin jos tilaisuus oli suljettu, johon oli kutsuttu ennalta rajatut henkilöt, katsottiin aina edustustilaisuudeksi.   Uuden käytännön mukaan tilaisuuden tarkoitus ja luonne ratkaisevat, katsotaanko tilaisuus edustus- vai markkinointitilaisuudeksi. Onko kulu markkinointia vai edustusta? Edustusmenoina pidetään elinkeinotoimintaan liittyviä, yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin, […]

Rakentamisilmoitus – 3. Päävastuullinen toteuttaja

Päätoteuttaja raportoi Verohallinnolle kuukausittain kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä Vain työmaan päätoteuttaja raportoi kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä Verohallinnolle. Työmaarekisteri -järjestelmässä tiedot perustuvat yritysten Ilmoita-palvelussa antamiin tietoihin. Luettelo työntekijöistä muodostetaan kulkutietojen perusteella joko automaattisesta kulunvalvonnasta tai käsin pidetystä listasta. Kävijätiedot voidaan pienellä työmaalla kerätä esim. exceliin ja viedä kerran kuukaudessa työmaarekisteriin. Työntekijästä viedään veronumero rekisteriin. Yksityiskohtaiset tiedot […]

Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Romualan käännetty arvonlisävervollisuus tulee voimaan 1.1.2015 Käännetty arvonlisäverovelvollisuus samaan tapaan kuin rakentamispalveluissakin on jo totuttu, tulee nyt romualalle.  Muutos koskee arvonlisäverovelvollisten elinkeinonharjoittajien välisiä metalliromun ja -jätteen luovutuksia. Kännetyssä verovelvollisuudessa ostaja suorittaa veron valtiolle myyjän sijaan. Muutos tulee koskemaan varsinaisten romualan toimijoiden lisäksi kaikkia muitakin verovelvollisia, jotka varsinaisen toimintansa sivutuotteena myyvät metallijätettä tai -romua toisille alv-velvollisille.

Sähköiset palvelut kuluttajamyynnissä – arvonlisävero ostajan sijoittautumisvaltion mukaan

Kuluttajamyynnin myyntimaasääntö EU:n sisällä muuttuu 1.1.2015 Muille kuin elinkeinonharjoittajille myytävien televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen esim. ohjelmistojen toimittaminen, mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset, musiikin lataaminen jne. myyntimaasäännökset muuttuvat. Lakimuutoksen jälkeen näiden palvelujen myynti kuluttajalle verotetaan ostajan sioittautumis-, koti- tai asuinpaikan mukaan.  Käytännössä jokaisen suomalaisen yhtiön, joka myy sähköisiä palveluja toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalle kuluttajalle, tulisi […]

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksistä on ollut epäselvyyttä. Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta […]

×