Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen yhtiökokouksen päätöksellä Osakeyhtiön olemassaolon lopettaminen eli purkaminen tapahtuu selvitystilan kautta. Selvitystilaksi kutsutaan sitä tilaa, jossa osakeyhtiö on normaalin toimintansa ja purkamisensa välisenä aikana. Sinä aikana selvitetään osakeyhtiön taloudellinen tila, muutetaan omaisuus rahaksi ja maksetaan velat. Jäljelle jäävä netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille tai käytetään muutoin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Selvitysmenettely on monivaiheinen ja raskas. Pääpiirteittäin […]

Rakentamisen uudet velvoitteet 1.7.2014 alkaen: Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa. Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta […]

Rakentamisilmoitus – 1. Urakoitsijan roolissa työmaalla toimiva, jolla ei ole omia raportoitavia alihankkijoita

Maksuttomalla Ilmoita-palvelulla – yrityksen ja työntekijätietojen ilmoittaminen Veronumero.fi Ilmoita -palvelussa urakoitsijayritys rekisteröi kaikki tiedot työntekijöistään maksutta omien tilaajien käyttöön.  Jos päätoteuttaja tai työn tilaaja edellyttää työmaarekisteripalvelun käyttämistä, kertovat nämä urakoitsijalle työmaan tunnisteena käytettävän Työmaa-avaimen, jonka avulla urakoitsija rekisteröityy työmaalle. Työntekijöiden sekä yrityksen rekisteröinti työmaille tapahtuu maksutta palvelusta Työmaarekisteri -palveluun. Tämän vuoksi yksinkertaisinta on, että Urakoitsijan […]

Rakentamisilmoitus – 2. Urakoitsija/tilaaja -roolissa työmaalla toimiva, jolla on alihankkijoita ja velvoite raportoida urakkatietoja verohallinnolle

Maksullinen Työmaarekisteri -palvelu urakkaraportoinnin ja työntekijäraportoinnin hoitamiseksi Palvelun käyttöoikeuden ostaa käyttäjäyritys, joka voi halutessaan antaa tilitoimistolle käyttöoikeuden omille työmailleen. Yritykset, joilla on työmailla omia alihankkijoita,voivat ylläpitää Työmaarekisterissä tietoja sopimuksistaan raportoidakseen Urakkatiedot verohallinnolle.  Työmaarekisterissä yhdellä sopimuksella ymmärretään kahden yrityksen välistä suhdetta yhdellä työmaalla, riippumatta siitä kuinka monta erillistä sopimusta tosiasiallisesti on tehty.  Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo sekä […]

Rakentamisilmoitus – Kotitalouksien ilmoitettava rakennusluvan alaiset työt jos katselmus pidetään 1.7.2014 jälkeen

Kotitalouksien on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä urakka- ja työntekijätietoja Verohallinnolle.  Urakkatietojen antaminen tarkoittaa, että ilmoitat Verohallinnolle kaikkien yritysten nimet ja laskujen loppusummat tarvikkeineen, jotka ovat rakennustyötä tehneet.  Työntekijätiedot annat vain itse palkkaamiesi työntekijöiden osalta.  Jos rakentamistyö on jatkunut ennen ja jälkeen 1.7.2014, annat ilmoituksen vain töistä jotka on tehty 1.7.2014 jälkeen. Kotitalouksien on ilmoitettava […]

×