Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen yhtiökokouksen päätöksellä Osakeyhtiön olemassaolon lopettaminen eli purkaminen tapahtuu selvitystilan kautta. Selvitystilaksi kutsutaan sitä tilaa, jossa osakeyhtiö on normaalin toimintansa ja purkamisensa välisenä aikana. Sinä aikana selvitetään osakeyhtiön taloudellinen tila, muutetaan omaisuus rahaksi ja maksetaan velat. Jäljelle jäävä netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille tai käytetään muutoin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Selvitysmenettely on monivaiheinen ja raskas. Pääpiirteittäin […]

Tilintarkastajan valinta – Onko osakeyhtiööni valittava tilintarkastaja?

Onko osakeyhtiööni valittava tilintarkastaja? Tilintarkastuslain mukaan yhtiö voi tietyin edellytyksin jättää valitsematta tilintarkastajan. Yhtiön on tuolloin ilmoitettava kaupparekisteriin, että tilintarkastajia ei ole valittu, jotta rekisterimerkinnöistä poistetaan tilintarkastajaa koskevat tiedot. Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajista, edellyttää tilintarkastajien valitsematta jättäminen yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiö voi päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: Taseen […]

Osakaslainat ja niiden verotus

Osakeyhtiölain mukaan lainan antamisen täytyy aina olla yhtiön toiminnan kannalta liiketaloudellisesti perusteltua.

×