Tyel-vakuutuksiin muutoksia 1.1.2023

Ennen muutosta ei ole ollut juurikaan kustannusmielessä eroa, missä työeläkevakuutusyhtiössä vakuutukset ovat olleet. Tähän tulee muutos 2023. Jatkossa jokainen tyel-vakuutusyhtiö määrittää etukäteen perittävän hoitokustannuksen, jonka tarvitsee toimintansa pyörittämiseen. Eli mitä tehokkaammin ja halvemmalla vakuutusyhtiö toimintaansa pyörittää, sen edullisemmat hinnat se voi tarjota tyel-vakuutuksiin asiakkailleen.

Henkilökuntaedut verotuksessa – verovapaat

Verovapaat henkilökuntaedut: Sähköauton latausetu on uusi 2021 alusta voimaan tuleva työsuhde-etu. Työterveydenhoito, sairauskuluvakuutus, virkistys- ja harrastustoiminta ym. tunne verovapauden edellytykset.

Ulkomaisen yrityksen maksaessa nettopalkkaa Suomessa tehdystä työstä

Ulkomaisilla yrityksillä voi olla käytössä erilaisia menettelyitä, joilla ulkomailta Suomeen lähetettävän työntekijän komennuksen aikaisen palkkauksen ehdot määritellään niin, että työskentelyvaltion verotuksesta ei johdu odottamattomia veroseuraamuksia. Usein käytössä on niin sanottuja nettopalkkasopimuksia, joilla taataan työntekijälle työskentelyn aikaiseksi palkkatasoksi tietty nettosumma siten, että työnantaja maksaa työntekijän palkasta menevät verot. Verohallinnon sivuilta lisäinfoa…

Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

Suomesta saatua tuloa on palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Yleisesti verosopimusmaista tulevien palkka verotetaan Suomessa, jos työntekijä oleskelee täällä yli 183 päivää 12 kk:n aikana tai kalenterivuoden aikana. Poikkeuksellisesti nämä alla olevat verosopimusmaat sallivat palkan verottamisen Suomessa oleskeluajasta riippumatta heti ensimmäisestä […]

Urheilijan palkkiot

Urheilusuoritus on yleensä fyysinen suoritus (esim. yleisurheilu, tennis, keilailu, kilpatanssi). Palkkio saatetaan maksaa joko urheilijan osallistumisesta kilpailuun tai urheilijan sijoittumisesta kilpailuissa. Urheilijan veronalaista ansiotuloa on siis esim. maailmanmestaruuskisoissa saatu, kilpailun järjestäjän hankkima auto. Urheilusuoritukseen perustuvat myös esim. urheilutilaisuuden parhaalle urheilijalle maksettu palkkio, samoin kuin urheilijoille palkkiomatkan muodossa annetut hyvitykset. Samoin joukkuepelien pelaamisen yhteydessä maksetut palkkiot […]

Veronumerorekisteriin hakeutuminen

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on myös mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin Verohallinnon rekisterissä oleva. Työntekijä tai ammatinharjoittaja voivat itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron […]

Lahjat henkilökunnalle – mikä on tavanomainen lahja?

Verovapaa lahja työntekijälle edellyttää, että yritys noudattaa lahjojen antamisessa selkeää käytäntöä, joka koskee koko henkilökuntaa. Joulurahat, lahjakortit (yksilöimätön) ja muut rahaan verrattavat lahjat ovat veronalaista palkkaa niiden arvosta riippumatta.

Sairaskuluvakuutukset verotuksessa

Työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen ottaminen eri yritysmuodoissa Verohallinto on julkaissut 29.5.2017 uuden ohjeen https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48347/tyonantajan-ottaman-sairauskuluvakuutuksen-verotus/ Ohjetta sovelletaan vuoden 2017 verotusta toimitettaessa ja ohjeen antamisen jälkeen toimitettavassa ennakkoperinnässä. Työnantaja on velvollinen järjestämään henkilöstölleen tietyn vähimmäistason mukaisen työterveyshuollon. Työnantaja voi lisäksi vapaaehtoisesti järjestää henkilöstölleen vähimmäistasoa kattavamman työterveyshuollon. Työterveyshuollon järjestämisessä voidaan hyödyntää työnantajan ottamaa vapaaehtoista sairauskuluvakuutusta. Vapaaehtoisesta työterveyshuollosta saatavan edun veronalaisuus ratkaistaan […]