Sairaskuluvakuutukset verotuksessa

Työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen ottaminen eri yritysmuodoissa Verohallinto on julkaissut 29.5.2017 uuden ohjeen https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48347/tyonantajan-ottaman-sairauskuluvakuutuksen-verotus/ Ohjetta sovelletaan vuoden 2017 verotusta toimitettaessa ja ohjeen antamisen jälkeen toimitettavassa ennakkoperinnässä. Työnantaja on velvollinen järjestämään henkilöstölleen tietyn vähimmäistason mukaisen työterveyshuollon. Työnantaja voi lisäksi vapaaehtoisesti järjestää henkilöstölleen vähimmäistasoa kattavamman työterveyshuollon. Työterveyshuollon järjestämisessä voidaan hyödyntää työnantajan ottamaa vapaaehtoista sairauskuluvakuutusta. Vapaaehtoisesta työterveyshuollosta saatavan edun veronalaisuus ratkaistaan […]

Työtapaturma- ja ammattitautilaki muuttuu

Mitä työnantajan tulee tietää? Jos arvioit maksavasi vuoden aikana palkkoja yli 1200 euroa, sinun on otettava työntekijöillesi lakisääteinen tapaturmavakuutus.  Raja on työnantajakohtainen, eli kaikki vuoden aikana maksamasi palkat lasketaan yhteen.  Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Työnantajana sinun on vakuutettava työ- tai virkasuhteessa työskentelevät työntekijät.  Työntekijään rinnastetaan henkilö, joka tekee työtä yrityksessä johtavassa asemassa vastiketta vastaan, […]

Eläkeuudistus 2017

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan isoja uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä työntekijöiden että yrittäjien työeläkkeisiin.

×