Arvonlisäverotuksen alarajahuojennus

Milloin yritys on oikeutettu alarajahuojennukseen?

Jos liiketoiminta on vähäistä, liiketoiminnan harjoittajan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Liiketoiminta katsotaan vähäiseksi, jos tilikauden (AVL 3 §:n) mukaan laskettava liikevaihto on  enintään 15.000 euroa.  Jos 15.000 euron raja ylittyy, tai yritys on rekisteröitynyt vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi vaikka raja ei ylity, on veroa maksettava kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain (AVL) mukaan.

Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen.

Jos liikevaihto on enintään 15.000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos yrityksen arvonlisäveron ilmoitusjakso on kalenterivuosi, huojennus tarkoittaa käytännössä, että arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa.

Jos liikevaihto on yli 10.000 euroa mutta alle 30.000 euroa, huojennuksena saa osasta arvonlisäveroa.  Huomaathan, että huojennusta laskettaessa liikevaihtoon ei lueta kaikkia myyntejä eikä tilitettävään arvonlisäveroon kaikkia veroja.

Nämä euromäärät ovat voimassa vuodesta 2021 alkaen. Aiemmin alarajahuojennuksen raja oli 10.000 euroa

Lisätietoja

Huojennuksen laskemiseen voit käyttää verohallinnon laskuria

×