Korot – Mitä korkoa on perittävä työsuhdelainasta

Veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu työsuhteen perusteella saadusta lainasta siltä osin, kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin viitekorko,  jos lainan korko on sidottu yleisesti markkinoilla käytössä olevaan lainan viitekorkoon.

Jos lainan korkoa ei ole sidottu viitekorkoon, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin 12 kuukauden euribor-korko vuoden ensimmäisenä päivänä.

Ennen 1.1.2010 otetuissa henkilökuntalainoissa viitekorko voi olla myös Valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko.

×