Kuvataiteilijoiden arvonlisäverotuksesta

Taide-esineen myyntiin sovelletaan 10 %:n verokantaa, kun taide-esineen myyjänä on taide-esineen tekijä. Taide-esineen jälleenmyyntiin sovelletaan 24 % verokantaa. Kuvataiteilijoista tulee arvonlisäverovelvillisia, jos liikevaihto kalenterivuodessa ylittää 10.000 euroa kalenterivuodessa.

Mikä on taide-esine, johon sovelletaan alv 10 % verokantaa? 

  1. Taiteilijan kokonaan käsin tekemät taulut, kollaasit, maalaukset, piirustukset ja pastellit – (ei piirustukset teolliseen, kaupalliseet tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen)
  2. Taiteilijan kokonaan käsin valmistamasta laatasta luodut alkuperäiskaiverrukset, – painokset ja -litografiat
  3. Taiteilijan kokonaan luomat alkuperäisveistokset ja -patsaat mistä tahansa aineesta – enintään 8 kpl määrään. (massatuotantojan valmistetut jäljennökset eivät ole taide-esineitä)
  4. Taiteilijan käsin kudotut kuvakudokset ja käsin tehdyt seinävaatteet – enintään 8 kpl määrään.
  5. Taiteilijan ottamat ja vedostamat tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu enintään kolmeenkymmeneen.

Mitä ovat taiteilijan arvonlisäverottomat myynnit? 

AVL 45 § mukaan verottomia ovat tietyt tekijänoikeuskorvaukset. Verottomia tekijänoikeuskorvauksia tekijälle ovat mm. artikkelin, käsikirjoituksen tai sarjakuvan tekijänoikeuspalkkiot kustantajalta, julkaisijalta tai muulta taholta.

45 §

Veroa ei suoriteta: (28.11.2008/758)

  1. esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan palkkiosta;
  2. tilaisuuden järjestäjälle luovutettavaksi tarkoitetun 1 kohdassa mainitun esiintyjän esityksen myynnistä;
  3. 1 kohdassa tarkoitetun esiintyjän esityksen ääni- tai kuvatallennusta koskevan oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta;
  4. tekijänoikeuslain (404/1961) 1, 4tai 5§:ssä tarkoitetun oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta;
  5. tekijänoikeuslakiin perustuvan oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta tekijänoikeuslain 19 a, 26, 26 a, 26 itai 47 a§:ssä tarkoitetuissa tilanteissa
×