Rakentamisen uudet velvoitteet 1.7.2014 alkaen: Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot vain rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle ennen kuin rakennuksen käyttöönoton edellytyksenä oleva loppukatselmus pidetään.

Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot rakennustyötä tehneistä yrityksistä ja niille maksetuista suorituksista. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on toimitettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.

Rakentamisilmoitukset annetaan sähköisesti

Kuukausittaiset ilmoitukset annetaan sähköisesti.

Lue lisää Verohallinnon päätöksestä

×