Ulkomaisen vuokratyövoiman teettäjän velvollisuudet Suomessa

Ohjeet Suomessa olevalle työn teettäjälle ulkomaisen vuokratyövoiman käytöstä:

1. Verotukseen liittyvät velvollisuudet
Suomessa olevan työn teettäjän on annettava ilmoitus Verohallinnolle ulkomaisesta yrityksestä, jolta tämä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa.  Ilmoitus on annettava jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä erikseen. Verohallinnolle tulee toimittaa edellä mainitun yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto yrityksen toimialasta. Lisäksi työn teettäjän on ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä tarkoittaman asetetun edustajan yksilöinti- ja yhteystiedot.Työn teettäjän on toimitettava tiedot Verohallinnolle silloin, kun ensimmäinen kyseisen lähettävän yrityksen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjällä. Tiedot on annettava työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

”Työn teettäjän ilmoitus verotusta varten” (6146a) Pääkaupunkiseudun verotoimistoon.

2. Selonottovelvollisuus ennen sopimuksen tekemistä vuokratun työvoiman käyttämisestä – tilaajavastuuasiakirjat

Tilaajavastuulain 5 §:n mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttäminen ulkomaille rekisteröityjen yrityste osalta

×