Varainsiirtovero vastikkeellisista kiinteistön ja arvopapereiden luovutuksista

Varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuvelvollisuus

Varainsiirtoveron maksuvelvollisuus koskee vastikkeellisia kiinteistön ja arvopaperin luovutuksia.  Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Varainsiirtovero on maksettava ja ilmoitettava oma-aloitteisesti.

 

Ensiasunnon ostajan verovapaus

Ensiasunnon ostajan (18-39v) ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, jos hän ostaa asunnon (tai vähintään puolet asunnosta), jota hän ryhtyy käyttämään omana vakituisena asuntonaan.

 

Veroprosentit ja maksuajat

 

Asunto-osakeyhtiöt ja Keskinäiset kiinteistöyhtiöt 2 %

Varainsiirtovero maksetaan 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta, myös yhtiölainaosuudesta.  Välittäjäkaupoissa ja arvopaperin pakkohuutokauppatilanteissa varainsiirtovero on maksettava heti luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.  Uusien asuntojen kaupoissa varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Muun Arvopaperin luovutuksessa  1,6 %

Varainsiirtovero on  1,6 % kauppahinnasta.    Jos kuitenkin on kyse sellaisen osakeyhtiön osakkeen luovuttamisesta, joka tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti asunto-osakkeiden tai kiinteistöjen omistusta, tämä kuuluu korotetun varainsiirtoveron piiriin.  Arvopaperikaupoissa varainsiirtovero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.  Veroa ei peritä pörssin kautta tehtävissä arvopaperikaupoissa.

Kiinteistön luovutuksessa 4 %

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.  Kiinteistön kaupoissa vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä. Kiinteistön kaupassa verovastuu koskee myös aikaisemmistä luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa.  Vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana.  Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on 10 vuotta.  Jos kiinteistö on myyty pakkohuutokaupalla, aikaisemmista luovutuksista ei kuitenkaan ole suoritettava veroa.

 

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen – maksamisessa on tärkeä oikea viitenumero

 

Jokaisen ostajan tulee tehdä oma varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa oma osuutensa erikseen.  Varainsiirtoveroilmoitus tehdään Omaverossa.  Veron maksussa käytetään omaverosta löytyvää viitettä.  Todistus varainsiirtoveron maksusta voidaan tulostaa Omaverosta.  Se esitetään isännöitsijälle tai osakeyhtiön hallinnosta vastaavalle, jotta osakeomistus voidaan merkitä osake- ja osakasluetteloon.

 

Lisätietoa:

Tällä Verohallinnon laskurilla voit tarkistaa varainsiirtoveron määrän

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Yleistä tietoa varainsiirtoverosta (Verohallinto)

Tarkemmat maksuajankohdat ja veron määrät omaisuuslajista riippuen

×