Arvonlisäverokannat 1.1.2013 alkaen

1.7.2010-31.12.2012 1.1.2013 alkaen
Yleinen verokanta  23 %  24 %
Elintarvikkeet ja rehut  13 %  14 %
Ravintola- ja ateriapalvelut
Huom! 13 %/14 % verokantaa ei sovelleta alkoholi- ja tupakkatuotteisiin
 13 % 14 %
Alennettu verokanta
henkilökuljetus, majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen, palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut, lääke, kirja, Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama televisiomaksuihin perustuva korvaus ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kantamista televisiomaksutuloista, lain 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä, tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
 9 %  10 %
Siirtymävaiheen verokanta:

Pääsäännön mukaan sovellettava verokanta määräytyy toimitus- tai suorituspäivän mukaan. Näin ollen uutta verokantaa sovelletaan silloin kun tavara on toimitettu asiakkaalle tai palvelu suoritettu 1.1.2013 tai sen jälkeen.

Ainoan poikkeuksen pääsääntöön muodostavat ennakkomaksut. Ennakkomaksujen verokanta määräytyy kertymisajankohdan perusteella, eli sen hetken mukaan, jolloin ennakkomaksu on konkreettisesti kertynyt myyjän tilille. Sovellettavaan verokantaan ei näin ollen vaikuta ennakkolaskuun merkitty eräpäivä.

Verohallinnon ohjeeseen

×