Osakaslainat ja niiden verotus

Osakeyhtiölain mukaan lainan antamisen täytyy aina olla yhtiön toiminnan kannalta liiketaloudellisesti perusteltua, eikä se saa vaarantaa yhtiön maksukykyisyyttä. Osakaslainan antaminen osakkaalle/lähipiirille on siten yleensä lainvastaista.

1. Osakaslaina, joka luetaan pääomatuloksi eikä peritä korkoa

Osakkaalle/Lähipiirille annettu rahalaina on osakkaan pääomatuloa, jos hän ei ole maksanut sitä takaisin saman kalenterivuoden aikana. Pääomatuloksi luetusta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa. Edellytykset lainan pääomatuloksi TVL 53 a § mukaiselle lukemiselle:

  • lainansaaja/lähipiiri omistavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista
  • laina on nostettu 3.4.1998 tai sen jälkeen
  • laina on maksamatta takaisin saman kalenterivuoden viimeinen päivä

Esimerkki:

Osalaslaina maksamatta 31.12.2012 20.000 €
Maksuunpannaan TVL 124 § mukaisesti tulovero 30 %/32 % pääomatulosta 6.000 €

2. Osakaslaina, josta peritään vvm peruskoron suuruista korkoa

Lainasta on perittävä valtiovarainministeriön vahvistamaa peruskoron suuruista korkoa jos:

  • laina on notettu ennen 3.4.1998
  • jos laina on nostettu ja maksettu takaisin saman kalenterivuoden aikana.
  • jos osakeomistus jää alle 10 %

Osakaslainan takaisinmaksu

Jos osakas maksaa pääomatulona verotetun osakaslainansa takaisin viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen (TVL 54 c §), hänellä on oikeus vähentää pääomatuloistaan tulonhankkimismenona se osuus tuloksi luetusta osakaslainasta, jonka hän on maksanut takaisin.

Osakaslainan ilmoittamisvelvollisuus

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakaslainoihin liittyvät tiedot Verohallinnolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosi-ilmoituksella (24.2.2012 verovuonna 2012).

  • edellisenä kalenterivuonna annetut osakaslainat TVL 53 §
  • pääomatuloksi luettujen lainojen takaisinmaksut jotka ovat vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoina
  • myös lainansaajan on ilmoitettava laina ja takaisinmaksu veroilmoituksessaan
×