Vuokrankorotus – näin lasket vuokrankorotuksen!

Vuokrankorotus ja indeksikorotukset

Vuokrankorotus sidotaan usein indeksiehtoon tai muuhun tiettyyn korotuksen enimmäisprosenttiin vuodessa. Vuokrasopimuksessa sovitaan sopimuksessa käytettävästä indeksiehdosta, jolloin vuokra pysyy sovitulla tasolla ilman sopimuksen muuttamista. Vuokrasopimuksessa sovitaan samalla korotetun vuokran maksamisesta.  Vuokralainen on velvollinen maksamaan sopimuksessa sovitun mukaisen korotetun vuokran, vaikkei hänelle olisikaan esitetty laskelmaa korotetusta vuokrasta.

Vuokra- ja muiden taloudellisten sitoumusten arvon sitominen indeksiin on tarpeellista, jotta sitoumuksen arvo säilyttäisi perusajankohdan arvon koko sopimusajanjakson. Tavallinen kuluttaja törmää vuosittain indeksiehtoon mm. vuokra-, vakuutus-, työehto- sekä eläkesopimuksissa.

Yrityksissä pitkäaikaiset toimitussopimukset, liike- ja maavuokrasopimukset sekä useat rakennusurakat on sidottu eri indekseihin.

Esim. vuokrasopimusta laadittaessa on tärkeätä miettiä mihin vuokrankorotus sidotaan.  Liike- ja asuinhuoneistojen vuokrauksissa on pitkälti siirrytty korottamaan vuokria ”enintään tietyllä prosentilla” vuodessa.  Sopimus on aina sopimus, ja sitä voidaan muuttaa ainoastaan molempien osapuolien yhteisellä päätöksellä.

 

Miten lasket indeksiehtoon sidotun vuokrankorotuksen?

Elinkustannusindeksit löydät tästä

Katso vuokrasopimuksestasi alkuperäisen vuokran määrä esim. 500 euroa.  Vuokrasopimuksessasi on myös kerrottu mikä on ollut indeksiehto ja vuosi sekä pisteluku:  esim. Elinkustannusindeksi 1951_10=100 pisteluku marraskuu 2007: 1680.

Jos vuokrasopimuksessa on tieto, että vuokra nousee vuosittain tammikuun alusta ja siinä käytetään edellisen vuoden marraskuun pistelukua, löydät pisteluvun elinkustannusindeksitaulukosta, joka marraskuu 2017 pisteluku on 1936.

Uusi pisteluku    1936     x  alkuperäisen vuokran määrä 500 eur  = Uusi vuokra 1.1.2018    576,19 eur
Vanha pisteluku 1680

Kaava on siis uusi  pisteluku jaettuna vanhalla pisteluvulla ja koko komeus kerrotaan alkuperäisellä vuokralla!

 

Tarvitsetko apua vuokrasopimuksen laadintaan . ota yhteyttä!

×