Kakkosasunto – työasuntovähennys max 450 eur/kk

Kakkosasunto ja oikeus työasuntovähennykseen

Kakkosasunto on asunto, jonka olet vuokrannut työn  ja varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi.  Jos oma kotisi sijaitsee yli 100 kilometrin päässä työpaikasta sekä työasunnosta, on sinulla mahdollista saada kakkosasuntoon verovähennystä työasuntovähennyksen muodossa.  Asunto voi olla vuokra-asunto, työnantajan luontoisetuasunto tai osa-omistusasunto.

Entä jos saat asua työnantajan järjestämässä asunnossa veloituksetta?

  1. Lyhytaikaista majoittumista eli enintään kolmen vuoden majoittumista ei katsota asumiseksi. Ts. siitä ei synny kakkosasuntoa eikä siten verotettavaa etuutta työntekijälle.
  2. Jos työntekijä asuu veloituksetta työnantajan järjestämässä asunnossa yli kolmen vuoden ajan, muodostuu työnantajan järjestämästä asunnosta työntekijälle luontoisetu. Asunto katsotaan työntekijän kakkosasunnoksi.  Tuolloin merkitystä ei ole sillä onko työasunto kimppa-asunto, asuntoetu määrätään luontoisetupäätöksen mukaisesti jaettuna asunnon käyttäjille.

Työasuntovähennys vuonna 2020 (max 450 eur/kk )

Työasuntovähennyksenä vähennetään työasunnosta kuukaudessa maksetun vuokran määrä tai luontoisetuarvon määrä, kuitenkin enintään 450 euroa/kk.
Työasuntovähennyksen voi saada Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö, jonka vakituinen asunto on ulkomailla tai ETA-alueelta oleva rajoitetusti verovelvollinen henkilö, jonka ansiotulot verotetaaan Suomessa.
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/ilmoita_itse_nama_vahennykse/#tyoasuntovahennys

Työasuntovähennys myönnetään, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. olet varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöösi työasunnon
  2. työasunto on vuokra-asunto, työsuhdeasunto tai asumisoikeus-/osaomistusasunto (työasuntovähennykseen ei ole oikeutta, jos työasunto on omistusasunto)
  3. sinulla on työasunnon lisäksi samanaikaisesti vakituinen asunto, jossa asut puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa tai olet perheetön henkilö ja asunto on sinulla toisen varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi
  4. varsinainen työpaikkasi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi
  5. työasuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi.

Viikonloppumatkat – matkakulujen vaatiminen veroilmoituksella

Jos asut työskentelypaikkakunnalla (työnantajan järjestämässä tai itse järjestämässäsi asunnossa) ja kyseessä on yli  kolmen vuoden asuminen, asunnosta tulee sinulle kakkosasunto.  Jos sinulla on perhettä, voit vähentää kakkosasunnon ja kodin välisten viikonloppumatkojen kulut halvimman kulkuneuvon mukaan veroilmoituksellasi.  Jos olet perheetön, et voi vähentää kakkosasunnon ja kodin välisiä matkakuluja.

Jos työskentelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti erityisellä työtätekemispaikalla (samassa kohteessa enintään 3 vuotta), voit vähentää viikonloppumatkat, eikä perhesuhteet vaikuta matkakulujen vähentämiseen. Saat vähennyksen sen kulkuneuvon mukaan, jota olet käyttänyt.  Poikkeuksellisesti  tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään kuitenkin normaalin kolmen vuoden sijaan enintään kolmen ja puolen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos normaali kolmen vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021. Työntekijöille voitaisiin tällöin maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia vielä puolen vuoden ajan samalla erityisellä työntekemispaikalla työskentelystä, jos kolmen vuoden määräaika tulisi täyteen vuoden 2021 aikana.

Matkakustannukset perheen luo (yleensä kerran viikossa) vähennetään halvimman kulkuneuvon käytön mukaan laskettuna.

Lue lisää: Tulonhankkimisvähennys ja etätyöskentelyn kulut

×