Lahjoitukset – tukimaksut vähennyskelpoista vai vähennyskelvotonta?

Lahjoitukset, jotka eivät edistä liiketoimintaa
OYL 13 luvun 8 § Lahjoitussäännös
Yhteisöjen TVL 57 § lahjoitukset
Lahjoitukset yleishyödylliseen paikalliseen tarkoitukseen – tukimaksut

Liiketoimintaan liittyvät lahjat
Lahjusten ja lahjustenluonteisten etujen antaminen 

Lahjoitukset, jotka eivät edistä liiketoimintaa

Lahjoituksia pidetään lähtökohtaisesti voiton käyttönä, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoista. Lahjoitukset, jotka on annettu hyväntekeväisyystarkoituksessa yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät edistä elinkeinotoimintaa eivätkä pääsääntöisesti ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

Poikkeuksena vähennyskelvottomuuteen on:

  • yhteisöjen TVL 57 § lahjoitukset tieteen, taiteen tai kulttuuriperinteen edistämiseen
  • lahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen

OYL 13 luvun 8 § Lahjoitussäännös

Lahjoitussäännös koskee vain varsinaisia lahjoja, joiden ei tarvitse välillisestikään edistää yhtiön toimintaa. Säännös koskee sekä rahalahjoituksia että palvelujen tai hyödykkeiden muodossa annettavia lahjoja. Lahjaksi katsotaan myös saatavan anteeksianto. Lahjoitussäännös ei rajoita yhtiön oikeutta käyttää varoja sellaisiin mainoslahjoituksiin tai jonkin tapahtuman sponsorointiin tai vastaaviin, joista voidaan katsoa olevan yhtiölle ainakin välillistä hyötyä.

”Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäinen.”

Yhteisöjen TVL 57 § lahjoitukset

Lahjoitukset tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistäviin tarkoituksiin ovat tietyin edellytyksin vähennyskelpoisia yhteisöille (osakeyhtiöt).

Edellytykset vähennyskelpoisuudelle:

  • Lahjoitus on annettu Euroopan talousalueella sijaitsevalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle, korkeakoululle tai näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoituksen alaraja 850 eur, yläraja 250.000 eur
  • tai Verohallinnon nimeämille lahjoituksen saajille Lahjoituksen alaraja 850 eur, yläraja 50.000 eur
  • lahjoitus on annettu rahana (muuna omaisuutena ei ole vähennyskelpoista)

 

Lahjoitukset yleishyödylliseen paikalliseen tarkoitukseen – tukimaksut

Arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhdetoiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 € lahjoituksensaajaa kohti.

Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

Liiketoimintaan liittyvät lahjat

Liiketoimintaan liittyvät lahjat edistävät yrityksen liiketoimintaa ja ovat aina yritykselle vähennyskelpoisia.

Lahjat ja kulut, jotka annetaan markkinoinnin ja suhdetoiminnan vieraanvaraisuutena ovat mainoskuluina tai suhdetoimintakuluina tuloverotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Henkilökunnalle annetut lahjat ovat aina vähennyskelpoisia joko palkkakuluna tai muuna tulon hankkimisena ja säilyttämisenä johtuvana menona.

Urheiluseuroja tuetaan usein yhteistyösopimuksin, jolloin pelipaitoihin tai yhdistysten julkaisuihin annetaan mainoksia. Nämä kulut ovat vähennyskelpoisia, koska rahaa ei ole annettu vastikkeetta.

 

Lahjusten ja lahjustenluonteisten etujen antaminen 

Lahjusten ja lahjusten luonteisten etujen antamisesta aiheutuneet menot ovat vähennyskelvottomia.  Kaikki tilanteet, joissa lahjuksen antajan tarkoituksena on vaikuttaa lahjottavan virkatoimiin tai tehtäviin siitä riippumatta, missä asemassa edun saaja on. Lahjus voi olla vastikkeeton tai puettu näennäisen vastasuorituksen muotoon kuten lahjottavalle tai hänen intressipiirilleen suoritetuksi konsulttipalkkioksi. Lahjus voidaan toteuttaa myös alihintaisena omaisuuden luovutuksena.

 

Verohallinnon nimeämät lahoituksen saajat löytyvät  (päivitys 5.11.2020) tästä luettelosta 

Lue myös infoa asiakaslahjoista: Lahjat asiakkaille – edustuskulua vai mainoslahja
Lue myös infoa henkilökuntalahjoista: Lahjat henkilökunnalle – mikä on tavanomainen lahja

Lue myös infoa – verohallinno ohjeistus ja nimeämispäätöksen hakeminen

×