Liikunta- ja kulttuuritoiminta 400 euroon asti verovapaaksi henkilökuntaeduksi

Yhtiön osakkaat/liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja henkilökuntaetu?

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön (avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön) työskentelevä osakas voi nostaa työstään rahapalkkaa tai luontoisetua. Tällainen osakas voi siten saada myös omaehtoisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan verovapaasti kuten muutkin palkansaajat. Myös yhtiön toimitusjohtaja ja hallintoelimen jäsen voivat saada edun verovapaasti, jos he saavat yhtiöstä ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa.

Sitä vastoin liikkeen- tai ammatinharjoittaja (toiminimiyrittäjä) ei voi olla itsensä työntekijä. Tällöin omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan kustannuksetkaan eivät ole hänen osaltaan verovapaita. Elinkeinoverolain mukaan liikkeen- ja ammatinharjoittajan omaan käyttöönsä hankkimista liikunta- ja kulttuuritoimintaan tarkoitetusta seteleistä aiheutuneet menot eivät ole vähennyskelpoisia kuluja, eikä liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi vähentää niitä verotuksessaan. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on työntekijöitä, hän voi olla mukana työntekijöitä varten järjestetyissä kollektiivisissa virkistys- ja harrastustoimintatilaisuuksissa yhdessä työntekijöiden kanssa ja kustannukset ovat vähennyskelpoisia myös hänen itsensä osalta.

Vuoden 2009 alusta lukien työnantajan työntekijälle tarjoama työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta säädettiin 400 euroon asti verovapaaksi henkilökuntaeduksi. Määrä saa jakaantua vapaasti liikunta- tai kultturipalvelujen kesken. Verovapaan edun arvo lasketaan työnantajakohtaisesti. Jos työnantajan antama etu on suurempi, ylimenevä osa katsotaan veronalaiseksi.

Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen verovapaasti mm. museo-, teatteri-, elokuvateatteri-, konsertti-, taidenäyttely- tai muita vast. eri taiteenalojen käyntejä. Kulttuuritoimintana pidetään myös käyntiä tiedekeskuksessa, urheilutapahtumissa ja osallistumista ohjatulle, toiminnalliselle taidekurssille.

Verovapauden edellytyksenä on:

  1. että etu järjestetään koko henkilökunnalle
  2. liikuntaseteli, kulttuuriseteli tms. tai liikunta- tai kulttuuripaikkojen kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset kuuluvat säännöksen soveltamisalaan
  3. että kurssi tai koulutus ei saa johtaa tutkintoon tai sitä ei voida käyttää tutkinnon osana esim. kielikoulutus ja taidekurssit eivät kuulu verovapauden piiriin
  4. tilaisuuden luonne; sisäänpääsyt yökerhoihin, diskoihin ja muihin tilaisuuksiin, jossa pääasiana ei ole konsertin kuuleminen, eivät kuulu soveltamisalaan.  Samoin messu- ja huvipuistokäynnit, tavaran- kuten videovuokraus ja kirja- ym. tavara- hankinnat eivät kuulu verovapauden piiriin.
  5. että etu on ainoastaan työntekijän käytettävissä ja henkilökohtainen
  6. Edun on oltava työnantajan tarjoamaa toimintaa, eikä rahaliikenne saa kulkea työntekijän kautta. Ts. työnantaja ei voi maksaa työntekijälle kuittia vastaan korvauksia.
×