Maahantuonnin arvonlisäveron perusta – mitä kustannuksia tullauspäätöksen lisäksi on ilmoitettava oma-aloitteisesti?

Nykyisin tuojan tulee tietää mitä kustannuksia tullausarvoon on jo sisällytetty.  Sisältyykö se kirjanpidossa oleva veroton lasku Merirahdista tullausarvoon vai ei?  Ja mitä kustannuksia ja rahteja minun pitää oma-aloitteisesti lisätä, että saadaan maahantuonnin arvonlisäveron perusta ilmoitettua oikein verohallinnolle. Tulli ei maahantuonneissa enää vahvista maahantuonnin arvonlisäveron perustetta, vaan verovelvollisen tulee itse laskea arvo syntyneiden maahantuonnin kustannusten perusteella.   

Mikä on tullausarvo? 

  1. Kauppalasku. Tullausarvo perustuu tavaran kauppahintaan, joka tavarasta on tosiasiallisesti maksettu/maksettava, kun se myydään vietäväksi EU:n tullialueelle.  Kauppalaskusta ilmenee toimitusehto FOB, mikä tarkoittaa että tavara myydään vapaasti nostettuna laivaan lähtösatamassa. Eli kauppalasku ei sisällä merirahtia, vaan siitä tulee erillinen lasku.

Kauppalasku USD 30.900,15 – muuntaminen Euroiksi tullin vahvistamia valuuttakursseja käyttäen https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/valuutan-muuntokurssit.Tammikuu 2018 USD muuntokurssi 1,1691 > (30900,15/1,1691=26.430,71 eur).

  1. Kuljetuskustannukset EU:hun saapumispaikkaan saakka – ts paikkaan EU:n tullialueella, jonne tavarat ensimmäisenä tuodaan.

Merirahtilasku USD 6360,00 – muuntaminen Euroiksi tullin vahvistamia valuuttakursseja käyttäen (6360/1,1691=5.440,08 eur)
Vakuutuskustannukset EU:hun saapumispaikkaan saakka0,015%/(26430,71+5440,08) = 4,78 eur

Kauppalasku USD 30.900,15               26.430,71 eur
Merirahti USD 6.360                              5.440,08 eur
Vakuutuskustannus                                      4,78 eur
Tullauspäätöksen ”veron peruste”  31.875,57 eur

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen lisättävät muut AVL 91 § luetellut tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti. Tai toiseen määräpaikkaan saakka, jos toinen paikka on tiedossa veron suorittamishetkellä.

Tullit ja tullin kantamat maksut                                                          1.500,00 eur
Lastin purkamis- ja kuljetuskustannukset Helsingistä Tampereelle  3.500,00 eur

Kuljetuspalvelu Helsingistä Tampereelle on AVL 71 § 2 kohdan mukaan arvonlisäverotonta maahantuontiin liittyvän palvelun myyntiä, ja palvelun arvo on sisällytettävä maahan tuodun tavaran veron perusteeseen.  Käytännössä kuljetusliikkeen tulee pystyä kuljetusasiakirjoin todentamaan, että kuljetus Helsingistä Suomessa olevaan ensimmäiseen määräpaikkaan liittyy maahantuontiin.

Kauppalasku USD 30.900,15                     26.430,71 eur
Merirahti USD 6.360                                     5.440,08 eur
Vakuutuskustannus                                             4,78 eur
Tullauspäätöksen ”veron peruste”          31.875,57 eur

Tullin kantamat maksut                                 1.500,00 eur
Kuljetus Hki-Tampere                                    3.500,00 eur 
Maahantuonnin arvonlisäveron perusta  36.875,57 eur

×