Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa

Mikä muuttui?

KHO vuonna 2013 antamat uudet päätökset muuttivat rajavetoa markkinointitilaisuuden ja edustustilaisuuden välillä. Aikaisemmin jos tilaisuus oli suljettu, johon oli kutsuttu ennalta rajatut henkilöt, katsottiin aina edustustilaisuudeksi.   Uuden käytännön mukaan tilaisuuden tarkoitus ja luonne ratkaisevat, katsotaanko tilaisuus edustus- vai markkinointitilaisuudeksi.

Onko kulu markkinointia vai edustusta?

Edustusmenoina pidetään elinkeinotoimintaan liittyviä, yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin, kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja. Edustamisella pyritään liiketoiminnan edistämiseen ja esimerkiksi uusien liikesuhteiden luomiseen tai entisten suhteiden säilyttämiseen ja parantamiseen. Edustuskulut kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin.  Jos tilaisuus on luonteeltaan edustustilaisuus, ovat kaikki tilaisuuteen liittyvät kulut taxi- ja hotellikuluineen vähennyskelvottomia.

Markkinointitilaisuus voi olla mainostilaisuus, johon asiakkailla on vapaa pääsy. Mainostilaisuudet ovat yleensä valikoimattomalle asiakasjoukolle tarkoitettuja. Mainostilaisuuksien tarkoituksena on yrityksen ja sen tuotteiden tekeminen laajalti tunnetuiksi. Mainostilaisuuteen voi liittyä vähäistä tarjoilua, jota ei kuitenkaan pidetä edustamisena.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48462/markkinointi_ja_edustustilaisuudet_arvo/)

×