Metsänomistaja – arvonlisäverotus ja puun myynnin verotus

Metsänomistaja – alv ilmoitus ja veron maksaminen
Metsänomistaja – tuloverotus
Puun Ostajan ennakonpidätysvelvollisuus

Metsänomistaja – alv-ilmoitus ja veron maksaminen

Metsänomistaja -arvonlisäveroilmoitus  on tehtävä oma-aloitteisesti, sähköisesti Omaverossa.  Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 1.3.2021, jos verokautesi on kalenterivuosi. Sama määräpäivä koskee myös metsäyhtymiä ja kuolinpesiä.  Arvonlisävero pitää maksaa verohallinnon Omaverossa ilmoittamalla maksuviitenumerolla.

Onko arvonlisäveroilmoitus aina annettava?

Mikäli kaikki alla olevat ehdot täyttyvät, arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa:

 • harjoitat metsätaloutta (et muuta arvonlisäverollista toimintaa)
 • sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja)
 • verokautesi on kalenterivuosi

Metsätalouden sekä maatalouden tai elinkeinotoiminnan harjoittaminen

Mikäli harjoitat metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai muuta  liike- tai ammatintoimintaa, kaikki arvonlisäverot ilmoitetaan samalla arvonlisäveroilmoituksella ja saman Y-tunnuksen alla.  Jos harjoitat elinkeinotoimintaa ja verokautesi on kuukausi, myös metsän osalta tiedot ilmoitetaan sen kuukauden veroilmoituksella, jolloin myynti on tapahtunut.

Metsänomistaja tai maataloudenharjoittaja on alkutuottajana oikeutettu kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Tämä koskee henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa kuin maa- tai metsätaloutta.

Metsänomistaja – Alv-rekisteriin ilmoittautuminen

Puunmyynti (12 kk) alle  15.000 euroa 1.1.2021 alkaen

 • Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ei tarvitse ilmottautua
 • Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin voi vapaaehtoiseti hakeutua tuolloinkin.  Järkevää tuolloin on olla rekisterissä, jos ostaa metsänparannustöihin palveluita jotka sisältävät arvonlisäveron.  Ainoastaan tuolloin arvonlisäveron saa vähentää.

Puunmyynti  (12 kk) yli 15.000 euroa 1.1.2021 alkaen

 • Metsänomistaja on velvollinen ilmoittautumaan oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • Ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti, kun tiedon puunmyyntitulon arvonlisäverorajan ylittyminen on tiedossa.

Ilmoittaudu alv-rekisteriin ajoissa

Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ajoissa on tärkeää, koska

 • metsänomistajalta peritään arvonlisävero takautuvasti riippumatta siitä oliko tämä rekisterissä vai ei
 • metsänostaja ei voi tilittää arvonlisäveroa myyjälle, mikäli tämä ei ole rekisterissä, koska hänellä ei ole vähennysoikeuttakaan
 • hankinnosta saa arvonlisäveron vähentää vain mikäli on rekisterissä

 

Metsänomistaja ja tuloverotus

Puun myyntitulo on pääomatuloa

Puun myynnistä saamasi tulo on metsätalouden pääomatuloa.  Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 % (v. 2020 ja 2021).  Jos olet arvonlisäverovelvollinen, puun ostaja maksaa sinulle sovitun kauppahinnan lisäksi myös arvonlisäveron. Ilmoita myyntitulo ilman arvonlisäveroa metsätalouden veroilmoituksella ja arvonlisäveron osuus erikseen arvonlisäveroilmoituksella.

Puun myyntitulona verotetaan tulo, joka on saatu omasta metsästä myydystä puutavarasta, esimerkiksi

 • tukeista, pylväistä, kuitupuista
 • haloista, pilkkeistä, hakkeista tai muista metsäenergiapuista
 • joulupuista ja koristehavuista.

Puun myyntitulo on aina maksuvuoden tuloa

Puun  myynti on aina sen vuoden tulona, jona olet saanut maksun, vaikka hakkuu olisikin tehty eri vuonna.

 • Jos olet arvonlisäverovelvollinen, sinun täytyy ilmoittaa myyntitulot ilman arvonlisäveron osuutta metsätalouden veroilmoituksella ja arvonlisävero erikseen arvonlisäveroilmoituksella.
 • Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, ilmoita koko kauppahinta metsätalouden veroilmoituksella.
 • Arvonlisäveroverovelvollisuuden raja oli 10 000 euroa vuonna 2020 saaduista tuloista. Vuonna 2021 alkavalta tilikaudelta raja nousee 15 000 euroon.

Puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus

Puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus koskee sellaisia pysty-, hankinta- ja käteiskauppoja, joissa kaupan kohteena on jalostamaton puutavara. Jalostamatonta puutavaraa ovat muun muassa tukit, pylväät, kuitupuu, halot, pilkkeet tai hake, hakkuutähteet, kannot, muu metsäenergiapuu, joulukuuset ja tienviittakepit.  Verohallinnon ohjeeseen tästä.

Lue lisää vuoden 2021 Hyvä tietää – muutoksista

×