Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen yhtiökokouksen päätöksellä

Osakeyhtiön olemassaolon lopettaminen eli purkaminen tapahtuu selvitystilan kautta. Selvitystilaksi kutsutaan sitä tilaa, jossa osakeyhtiö on normaalin toimintansa ja purkamisensa välisenä aikana. Sinä aikana selvitetään osakeyhtiön taloudellinen tila, muutetaan omaisuus rahaksi ja maksetaan velat. Jäljelle jäävä netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille tai käytetään muutoin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Selvitysmenettely on monivaiheinen ja raskas. Pääpiirteittäin tapahtuu seuraavaa:

 1. Yhtiökokous, jossa päätetään yhtiön selvitystilaan asettamisesta, sekä selvitysmiehen ja tämän varamiehen valitsemisesta.
 2. Ilmoitus kaupparekisteriin selvitystilaan asettamisesta
 3. Julkisen haasteen hakeminen yhtiön velkojille
 4. Selvityksen tekeminen
  • tilinpäätös selvitystilaa edeltäneeltä ajalta selvitystilan alkupäivään
  • tilintarkastus tavalliseen tapaan
  • yhtiökokous käsittelee tilinpäätöksen, selvitysmiehet allekirjoittavat tai selvitysmiehet
   ottavat yhtiön vastaan ilman tilinpäätöstä
  • selvitysmies muuttaa yhtiön omaisuutta rahaksi ja maksaa yhtiön velat
  • vuosittaiset tilinpäätökset, selvitysmiehen toimintakertomus, yhtiökokoukset
 5. Yhtiön omaisuuden jakaminen
 6. Selvitysmiehen lopputilitys, käsittäen tilinpäätösasiakirjat koko selvityksen ajalta ja kertomuksen
 7. Tilintarkastus selvitysmiehen toimenpiteistä ja lopputilityksestä
 8. Lopputilitystä käsittelevä yhtiökokous
 9. Yhtiön purkamisesta ilmoitus kaupparekisteriin (PRH maksuton)
×