Rakentamisilmoitus – 2. Urakoitsija/tilaaja -roolissa työmaalla toimiva, jolla on alihankkijoita ja velvoite raportoida urakkatietoja verohallinnolle

Maksullinen Työmaarekisteri -palvelu urakkaraportoinnin ja työntekijäraportoinnin hoitamiseksi

Palvelun käyttöoikeuden ostaa käyttäjäyritys, joka voi halutessaan antaa tilitoimistolle käyttöoikeuden omille työmailleen.

Yritykset, joilla on työmailla omia alihankkijoita,voivat ylläpitää Työmaarekisterissä tietoja sopimuksistaan raportoidakseen Urakkatiedot verohallinnolle.  Työmaarekisterissä yhdellä sopimuksella ymmärretään kahden yrityksen välistä suhdetta yhdellä työmaalla, riippumatta siitä kuinka monta erillistä sopimusta tosiasiallisesti on tehty.  Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo sekä kuukausittain toteutuneet laskutukset ovat ilmoittamisen kohteena.

Tiedot kootusti yhdessä paikassa työmaittain

Päätoteuttaja tai tilaaja voivat edellyttää, että urakoitsija ylläpitää yrityksensä ja työntekijöidensä tiedot ilmoita-palvelussa ja että urakoitsija rekisteröi yrityksen työmaalle.  Työmaalla voidaan edellyttää, että uuden työntekijän tiedot tulee lisätä Ilmoita-palveluun ennen kuin tämä aloittaa työt työmaalla.

Yrityksen rekisteröityminen työmaalle työmaa-avaimella

Työmaarekisteristä hallitset työmaakohtaisesti työmaan tiedot, urakoitsijat, urakkasopimukset, ostolaskut sekä työmaalla työskentelevät henkilöt. Työmaarekisteri muodostaa verottajan vaatimat sähköiset ilmoitukset, jotka voi lähettää suoraan verottajalle työmaarekisterin raportointipalvelulla.

Verkkolaskutus ja laskut järjestelmään työmaittain työmaatunnusten mukaisesti

Aliurakoitsija ohjeistetaan laskuttamaan verkkolaskulla ja erillisillä verkkolaskuosoitteilla. Lähetettyjen laskujen tiedot kertyvät palveluun työmaittain työmaatunnusten mukaisesti ja alkuperäiset laskut menevät tilaajalle.

×