Rakentamisilmoitus – 3. Päävastuullinen toteuttaja

Päätoteuttaja raportoi Verohallinnolle kuukausittain kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä

Vain työmaan päätoteuttaja raportoi kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä Verohallinnolle. Työmaarekisteri -järjestelmässä tiedot perustuvat yritysten Ilmoita-palvelussa antamiin tietoihin. Luettelo työntekijöistä muodostetaan kulkutietojen perusteella joko automaattisesta kulunvalvonnasta tai käsin pidetystä listasta. Kävijätiedot voidaan pienellä työmaalla kerätä esim. exceliin ja viedä kerran kuukaudessa työmaarekisteriin.

Työntekijästä viedään veronumero rekisteriin. Yksityiskohtaiset tiedot on annettu aikaisemmin Ilmoita-palvelussa.

×