Rakentamisilmoitus – Kotitalouksien ilmoitettava rakennusluvan alaiset työt jos katselmus pidetään 1.7.2014 jälkeen

Kotitalouksien on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä urakka- ja työntekijätietoja Verohallinnolle.  Urakkatietojen antaminen tarkoittaa, että ilmoitat Verohallinnolle kaikkien yritysten nimet ja laskujen loppusummat tarvikkeineen, jotka ovat rakennustyötä tehneet.  Työntekijätiedot annat vain itse palkkaamiesi työntekijöiden osalta.  Jos rakentamistyö on jatkunut ennen ja jälkeen 1.7.2014, annat ilmoituksen vain töistä jotka on tehty 1.7.2014 jälkeen.

Kotitalouksien on ilmoitettava vähäisistäkin töistä, sillä ilmoittamiselle ei ole mitään euromääräistä alarajaa.  Talkoo- ja/tai hartiapankkityöntekijöitä ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.  Ainoastaan, jos kaikki työ on tehty talkootyöllä, tulee laittaa rasti tätä ilmoittavaan kohtaan.  Toimenpideluvan ja purkamisluvan alaisista töistä ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Kotitalouksien ilmoittamisvelvollisuus ei ole yritysten tavoin kuukausittaista.  Rakentamisilmoitus kannattaa antaa Verohallinnolle kuitenkin hyvissä ajoin (n. 2 viikkoa) ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta, koska saat siitä aina myös todistuksen.  Rakennuskohteen katselmuksessa tarvitset nimittäin todistuksen siitä, että olet antanut ilmoituksen Verohallinnolle.

Rakentamisilmoituksen tekemiseen sähköisesti

Yksityishenkilön rakentamisilmoitus paperilla

×