Rakentamisilmoitus – tiedonantovelvollisuus työntekijöistä

Rakentamisilmoitus työntekijöistä annetaan, jos rakentamistyötä tehdään yhteisellä rakennustyömaalla ja hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa

Työntekijätietojen ilmoittaminen – kuka antaa tiedot?

Tiedot antaa päätoteuttajaksi nimetty yritys. Jollei päätoteuttajaa ole nimetty, tiedot antaa rakennuttaja.

Yhteinen rakennustyömaa (=työmaa avain)

Jos rakennustyötä (talorakennus, maa- vesirakennus jne) tehdään yhteisellä työmaalla, päätoteuttajalla on velvollisuus antaa työntekijätietoja Verohallinnolle.

Kyseessä on yhteinen työmaa, kun tehdään rakennustyötä ja työmaalla joko samanaikaiseti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja. Oleellista on tieto, että työmaa on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta.  Jos työmaa on suunniteltu tehtäväksi yhden työnantajan toimesta, mutta työn aikana siellä on tosiasiallisesti usean työntekijän palveluksessa olevia työntekijöitä, työmaa  muuttuu yhteiseksi rakennustyömaaksi.

Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, myös omalla henkilökunnalla,  tulee olla veronumero ja kuvallinen tunnistekortti.

Työntekijätiedot ilmoitettava, jos hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa

Urakkatietojen ilmoittamisessa 15.000 euron raja koskee yksittäistä sopimusta. mutta työntekijätietojen ilmoittamisessa 15.000 euron raja koskee koko hankkeen kokonaisarvoa. Jos hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa työntekijätiedot on ilmoitettava. Jos hanke koostuu useilta eri alihankkijoilta tilatuista töistä esim. putkitöistä 3000 euroa, sähkötöistä 4000 euroa, kaivuutöistä 700 euroa, kirvesmiehen töistä 10.000 euroa, tarkoittaa se, että kaikkien näiden yritysten sekä omat työntekijätiedot on ilmoitettava.

Myös vartijat, siivoojat, toimistotyöntekijät jotka toimivat yhteisellä työmaalla ilmoitetaan. Tilapäisesti työmaalle tavaraa kujettavat eivät kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Myöskään viranomaiset tai vierailijat eivät kuulu ilmoitettaviin.  Jos tilapäisesti työmaalle tavaraa kuljettava henkilö osallistuu työmaalla työntekoon muualla kuin auton lavalla tai sen välittömässä läheisyydessä, hänellä tulee olla tunnistekortti ja hänet tulee merkitä työntekijäluetteloon. Jos betonipumppuauton kuljettaja ryhtyy pumppaamaan betonia kohteeseen, silloin on kyse työmaalla työskentelystä ja henkilö on merkittävä työntekijäluetteloon.

Rakennustyön tilaaja – ilmoita kaikki työntekijätiedot sekä vuokratyöntekijätiedot veronumero.fi Ilmoita -palvelussa

Voit syöttää tiedot suoraan Ilmoita-palveluun joko käsin tai excel -taulukolla

Verohallinnon video aiheesta

Mikä on yhteinen rakennustyömaa – aluehallintovirasto

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48413/rakentamiseen-liittyva-tiedonantovelvollisuus/

×