Rakentamisilmoitus – tiedonantovelvollisuus urakoista

Milloin rakentamispalvelua tilannut yritys on ilmoittamisvelvollinen urakoista?

Jokainen ketjussa toimiva rakentamispalvelua tilannut yritys on tiedonantovelvollinen:

  1. Jos kyseessä oleva tilattu työ on rakentamispalvelua (arvonlisäverolaissa määritelty), sekä
  2. Jos tilaajan yksittäisen sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15.000 euroa.

Mistä töistä tiedot ilmoitetaan?

Tilaaja ilmoittaa urakat, kun työtä suorittavat arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua koskevat tahot. Lisäksi tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta näihin töihin. Huomaa, että työntekijätietojen ilmoittamisessa velvollisuus on laajempi ja ilmoitetaan kaikki yhteisellä rakennustyömaalla toimijat, myös toimistotyöntekijät, suunnittelu- ja valvontatehtävissä olevat henkilöt.

Urakoiden osalta ilmoitusvelvollisuutta ei siten ole esim. kiinteistönhoiton hoito ja huoltotöistä eikä suunnittelu ja valvontatöistä. Huomattava on myös, että toisin kuin työntekijätietojen ilmoittamisessa, tässä raja-arvona on kunkin tilaajan yksittäinen sopimus – ei koko työmaan urakan arvo.  Esim. yritys tilaa työmaalle maankaivuutyötä 20.000 eur, sähkötyöt 5000 eur , putkityöt 3000 eur jne. Tässä tilaajayritys on velvollinen ilmoittamaan ainoastaan maankaivuutyön euromäärän Verohallinnolle. Päätoteuttajan velvollisuus on puolestaan ilmoittaa työntekijätiedot näistä kaikista yhteisellä työmaalla toimineista yrityksistä ja työntekijöistä.

Urakkatietojen ilmoittamisvelvollisuudessa ei ole myöskään mitään tekemistä yhteisellä työmaalla, mikä on työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudessa tärkeä.  Vaikka mitään yhteistä työmaata ei synny, verohallinnolle tulee ilmoittaa urakkatiedot noiden kahden edellämainitun edellytyksen täyttyessä.

Huomaa, että vaikka tilaaja on Asunto Osakeyhtiö tai jokin muu ei arvonlisäverovelvollinen, rakentamispalvelun tilatessaan tämä on tiedonantovelvollinen urakoista em kahden edellytyksen täyttyessä.

Mitä tietoja tilaajan on ilmoitettava?

  • tiedontantovelvollisen tiedot (tilaajan tiedot)
  • työmaan tiedot (samat kuin työntekijäpuolella)
  • urakoitsijan tiedot (Y-tunnus, ulkomainen vaatii tarkennetta)
  • urakan tiedot – kohdekuukautena suoriteperusteisessa kirjanpidossa ”laskutettu määrä”; maksuperusteisessa ”maksettu määrä”
  • urakkasumma kokonaisuudessaan: paras sen hetken arvio jota matkan varrella päivitetään
  • vuokratyönteettäjän tieto
  • urakan antajan tiedot (vapaaehtoinen tieto) ”Keneltä sinä olet työn saanut”
×