Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Romualan käännetty arvonlisävervollisuus tulee voimaan 1.1.2015

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus samaan tapaan kuin rakentamispalveluissakin on jo totuttu, tulee nyt romualalle.  Muutos koskee arvonlisäverovelvollisten elinkeinonharjoittajien välisiä metalliromun ja -jätteen luovutuksia. Kännetyssä verovelvollisuudessa ostaja suorittaa veron valtiolle myyjän sijaan.

Muutos tulee koskemaan varsinaisten romualan toimijoiden lisäksi kaikkia muitakin verovelvollisia, jotka varsinaisen toimintansa sivutuotteena myyvät metallijätettä tai -romua toisille alv-velvollisille.

×