Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksistä on ollut epäselvyyttä.
Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Verohallinto on tehnyt koosteen tärkeimmistä yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksistä.

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

×