Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 – tilaajalle tiukennuksia

Tilaajavastuulaki edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lain mukaan työn tilaajalla; yrityksellä tai julkisoikeudellisella yhteisöllä on velvollisuus selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät tietyt lakisääteiset velvoitteensa. Lailla pyritään torjumaan harmaata taloutta estämällä lainvastaista työn hinnalla kilpailua.

Kenellä on selvitysvelvollisuus?

Tilaajavastuulain piiriin eivät kuulu pienehköt, nykyisin alle 7500 € (1.9.2015 alkaen 9.000 €) alihankintasopimukset ja vuokratyön käyttöä (yhteensä enintään 10 työpäivää) koskevat sopimukset.

Laki valvoo tilaajia (elinkeinonharjoittajia, valtio, kunta), jotka Suomessa käyttävät vuokrattuja työntekijöitä tai ovat tehneet alihankintasopimuksen tilaajan toimintaan tavanomaisesti kuuluvista työtehtävistä tai rakentamispalvelusta.. Selvitysvelvollisuus koskee tilaajia, kun työ tehdään tilaajan toimitiloissa tai työkohteessa ja alihankkijalla on työntekijöitä.

Mitä selvitysvelvollisuus tarkoittaa käytännössä – mitä tilaajan on vaadittava sopimuskumppanilta?

  1. Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty  (esim. julkisesta verovelkarekisteristä). Mikäli sopimuskumppanilla on verovelkoja, tilaajan kanssa voi tehdä sopimuksen, mutta verovelan määrä on tällöin selvitettävä sekä arvioitava, onko sopimuskumppanin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvelvoitteensa.

Jos ulkomaisella yrityksellä on suomessa y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan on varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa. Lisäksi tilaajan tulee selvittää yrityksen verovelkatiedot.

  1. Eläkevakuuttamista koskevat tiedot. (1.9.2015 alkaen ei koske yrittäjäeläkkeitä) Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden osalta 1.9.2015 tulee säännöksiä, jossa sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Rakentamistoiminnan osalta lakiin kirjataan säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistus siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä.
  2. Kaupparekisteriote
  3.  Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  5. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
  6.  Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (lakisääteiseksi 1.9.2015 alkaen)

Mitä selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa?

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain noudattamisen valvonnasta koko Suomessa.

Mikäli tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuutensa, seurauksena on laiminlyöntimaksu. Maksun suuruus on 1 702–17 024 euroa. Rakentamistointa koskeva korotettu laiminlyöntimaksu on 16 000–50 000 euroa 1.9.2012 alkaen. Laiminlyöntimaksuihin tulee korotuksia 1.9.2015 alkaen.

×