Työtapaturma- ja ammattitautilaki muuttuu

Mitä työnantajan tulee tietää?

Jos arvioit maksavasi vuoden aikana palkkoja yli 1200 euroa, sinun on otettava työntekijöillesi lakisääteinen tapaturmavakuutus.  Raja on työnantajakohtainen, eli kaikki vuoden aikana maksamasi palkat lasketaan yhteen.  Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

Työnantajana sinun on vakuutettava työ- tai virkasuhteessa työskentelevät työntekijät.  Työntekijään rinnastetaan henkilö, joka tekee työtä yrityksessä johtavassa asemassa vastiketta vastaan, vaikka hän ei olekaan työsuhteessa.

Yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva yritystoiminnassa työskentelevä perheenjäsen on vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavkuutuksella. Ps. Aikaisemmin he eivät kuuluneet pakollisiin vakuutettaviin.

Yel-työtulo ja tapaturmavakuutuksen työtulo oltava yhtäsuuret.  Aikaisemmin matalan YEL-työtulon määrittänyt yrittäjä on voinut vakuuttaa itsensä paremmin tapaturman varalta.

Miten lakiuudistus vaikuttaa yrittäjiin?

Uudessa laissa yrittäjä on määritelty samalla tavalla kuin työeläkelainsäädännössä.  Tämän vuoksi suurin vaikutus lailla on yrittäjien vakuutusturvaan, koska osa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella vakuutetuista yrittäjistä siirtyy vapaaehtoiseti vakuutettaviin. Sinut katsotaan yrittäjäksi, etkä kuulu lakisääteiseen työtapaturmavakuutukseen, jos työskentelet johtavassa asemassa ja olet:

  1. Osakeyhtiön osakas, joka omistaa yksin yli 30 %
  2. Osakeyhtiön osakas, joka omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja omistat itse vähintään yhden osakkeen.
  3. Avoimen yhtiön yhtiömies
  4. Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Tarkista vakuutusturvasi:

  1. Jos et kuulu enää lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella vakuutettaviin – ota itsellesi Yrittäjien tapaturmavakuutus.
  2. Tarkista, että Yrittäjien tapaturmavakuutuksen työtulotieto on sama kuin työeläkeyhtiösi vahvistama YEL-työtulo.
  3. Päivitä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työntekijöitä koskevat tiedot, jos et itse enää kuulu vakuutettaviin tai jos perheenjäsenesi kuuluu jatkossa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella vakuutettaviin.

 Selkeät säännöt korvauksiin – sujuvampia korvauspäätöksiä

Nuorille, pätkätyöläisille, osa-aikaisille ja määräaikaisille laki toi parannuksen. Jos työntekijälle sattuu korvattava työtapaturma, hänelle maksetaan ansionmenetyskorvauksia. Korvauksen summa riippuu palkasta. Uuden lain myötä vaihtelevia ansioita tarkastellaan enintään 3 vuoden ajalta. Lisäksi esimerkiksi tilapäinen työttömyys tai perhevapaat eivät enää laske ansioarviota.

Uusi laki lyhentää vakuutusyhtiön korvausjan käsittelyn 30 päivään.

×