Ulkomainen yritys – työn teettäminen ulkomaisella yrityksellä

Suomalaisen yrityksen on perittävä lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa.

Seuraavissa tapauksissa lähdeveroa ei kuitenkaan tarvitse periä:

  1. Ulkomainen yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
  2. Ulkomainen yritys esittää työn teettäjälle lähdeverokortin, jonka veroprosentti on 0 %.

Lähdevero työkorvauksesta on 13 %, jos työkorvauksen saaja on osakeyhtiöön tai henkilöyhtiöön rinnastuva yritys. Lähdevero on 35 %, jos työkorvauksen saaja on yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Suomalainen työn teettäjä maksaa perimänsä lähdeveron verotilille ja ilmoittaa veron määrän kausiveroilmoituksella. Lähdeverosta on annettava myös vuosi-ilmoitus. Lisäksi lähdeverosta on annettava tosite ulkomaiselle yritykselle, jolta vero on peritty.

Jos ulkomainen työkorvauksen saaja haluaa välttää lähdeveron perimisen, yrityksen kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea lähdeverokortti, jonka veroprosentti on 0 %.

Rakennustyöstä ja työvoiman vuokrauksesta tuolle alalle  – lukuunottamatta yllä mainittua kahta poikkeusta – on perittävä aina lähdevero, vaikka ulkomaisella yrityksellä ei olisi täällä kiinteätä toimipaikkaa.

Ilmoitusvelvollisuus vuokratyövoiman käyttämisestä

Työn teettäjän tulee antaa ilmoitus jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä, jolta työvoimaa on vuokrattu. Edellytyksenä on, että verosopimus sallii Suomen verottaa vuokratyöntekijän palkan.

Luettelo maista, joista tulevat vuokratyöntekijät voidaan verosopimuksen mukaan verottaa Suomessa:
Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua, Viro, Puola, Moldova, Georgia, Valko-Venäjä, Mansaari, Guernsey, Bermuda, Jersey, Kazakstan, Caymansaaret. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat myös niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Ulkomaisen yrityksen lähdeverokorttihakemus

Voimassa olevat verosopimukset

Lisätietoa…

Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttäminen – työnteettäjän velvollisuudet…

 

×