Ulkomaisen vuokratyönantajan ilmoitusvelvollisuudet Suomessa

Ulkomaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus:

  1. Ulkomaisen työnantajan joka vuokraa Suomessa olevalle työn teettäjälle työntekijöitään, on annettava Pääkaupunkiseudun verotoimistolle Lomake 6147a  ”Ilmoitus vuokratyöntekijästä”.  Ilmoitus on annettava jokaisesta työntekijästä työskentelyn kestosta riippumatta.  Ilmoitus annetaan työntekijän työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä.  Ilmoitus annetaan, kun verosopimus ei estä Suomea perimästä veroa työntekijän palkasta.  Esim. Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Puola jne.
  2. Ilmoitusvelvollinen on työntekijän ulkomainen työnantaja, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin.  Tai jos työnantajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ilmoituksen antaa työnantajan lähetetyistä työntekijöistä tarkoitettu edustaja.
  3. Ulkomainen työnantaja, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka, on velvollinen perimään maksamistaa palkoista lähdeveron tai toimittamaan ennakonpidätyksen.  Tuolloin yritys ei anna ilmoitusta vuokratyöntekijän Suomessa työskentelystä.  Yrityksen on ilmoittauduttava Suomessa työnantajarekisteriin ennen ensimmäistä palkanmaksua.  Kun ulkomainen työnantaja kuuluu työnantajarekisteriin Suomessa, työntekijän ei tarvitse itse hakea ennakkoveroja Suomessa työskentelyynsä.
  4. Ulkomainen vuokratyönantaja, joka vapaaehtoisesti ilmoittautuu työnantajarekisteriin ( ei kiinteätä toimipaikkaa Suomessa), on velvollinen antamaan Pääkaupunkiseudun verotoimistolle lomakkeen ”Ilmoitus vuokratyöntekijästä”.

Ulkomaisen vuokratyönantajan kannattaa ilmoittautua Suomessa ennakkoperintärekisteriin.  Tuolloin suomalaisen työn teettäjän ei tarvitse periä ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta lähdeveroa.  Lähdevero on 13 %, kun työkorvauksen saaja on osakeyhtiöön rinnastettava yritys. Jos korvauksen saaja on yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja, lähdevero on 35 %.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49081/ulkomaiset-vuokratyontekijat-ja-suomen-verotus/#6-menettelyohjeet-ulkomaiselle-vuokratyönantajalle

×