Veronumerorekisteriin hakeutuminen

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on myös mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin Verohallinnon rekisterissä oleva.

Työntekijä tai ammatinharjoittaja voivat itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron palvelunumeroon 020 697 070.

Mikäli työntekijällä tai ammatinharjoittajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, edellyttää se asiointia Verotoimistossa henkilökohtaisesti.

×