Yleishyödyllinen yhdistys ja poikkeava verokohtelu; entä kun elinkeinotoiminta on muodostumassa merkittävään asemaan

Yleishyödyllisyysstatus on ratkaiseva yhdistyksen tai säätiön tulojen poikkeavalle verokohtelulle!

Mikäli yhdistys tai säätiö katsotaan yleishyödylliseksi, se on verovelvollinen ainoastaan elikeinotoiminnaksi katsottavasta toiminnan osastaan.  Mikäli yleishyödyllisyys menetetään, yhdistys tai säätiö on verovelvollinen kaikesta toiminnastaan.

Yleishyödyllisyys on erittäin keskeinen seikka.  Jos se menetetään, tämä vaikuttaa mm. niiden tulojen verotukseen, jotka ovat vain osittain tai kokonaan verovapaita yleishyödyllisen yhteisön saamina.  Tällöin kaikki tulot tulevat veronalaisiksi.

Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei kuitenkaan pidetä:

  1. yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa;
  2. jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa;
  3. adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;
  4. sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa;
  5. bingopelin pitämisestä saatua tuloa.

Yleishyödyllisyyden edellytykset yhdistykseltä tai säätiöltä:

  1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.
  2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
  3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

 

Jos yhteisön pääasiallinen toiminta on jotain muuta kuin yleishyödyllistä toimintaa:

Jos elinkeinotoiminta muodostuu niin laajaksi, että siitä tulee asiallisesti yhteisön keskeinen toimintamuoto, kysymys ei ole enää yleishyödyllisestä toiminnasta.  Liiketoimintaan liittyvä riskinotto ei myöskään sovi yleishyödylliselle yhteisölle. Vähäisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen on sen sijaan mahdollista yleishyödyllisyyttä menettämättä.

Vaikka yhteisön tarkoitus itsessään olisi yleishyödyllinen, laajan ja itsenäisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen, jos yhteisöä on aikaisemmin pidetty yleishyödyllisenä.  Jos esimerkiksi suurin osa yhteisön toiminnasta on kiinni elinkeinotoiminnassa, mikä käy ilmi taseesta, tämä voi olla merkki jostain muusta kuin yleishyödyllisestä toiminnasta.

Jos elinkeinotoiminnan tarkoituksena on kuitenkin tuottaa tuloja yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseksi, yhteisö voi olla yleishyödyllinen.

Mitä tehdä, kun yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta on muodostumassa merkittävään asemaan?

Liiketoiminnan kasvaessa merkittävään asemaan varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan nähden, järkevää ja tarkoituksenmukaista on siirtää liiketoiminta erilliseen yhtiöön yritysjärjestelyteitse liiketoimintasiirrolla.  Näin yhdistyksen/säätiön varsinainen toiminta säilyttää yleishyödyllisyysluonteensa.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/yhdistys-ja-saatio/

×