Yrittäjävähennys 5 % elinkeinotoiminnan tuloksesta

Yksityinen elinkeinonharjoittaja saa 5 %:n yrittäjävähennyksen elinkeinotoiminnan tulosta.  Yrittäjävähennys ei koskaan kasvata verovuoden tappiota. Vähennys annetaan verotuksessasi viran puolesta.  Verohallinto tekee yrittäjävähennyksen ennen kuin osakkaan tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Yrittäjävähennys koskee ainoastaan luonnollisia henkilöitä, jotka saavat elinkeinotuloa, maatalouden tuloa, metsätalouden tuloa.  Käytännössä yrittäjävähennyksen voi siis saada toiminimistä, avoimista- tai kommandiittiyhtiöistä. Osakeyhtiömuodossa toimintaansa harjoittavat eivät saa vähennystä.  Yrittäjävähennys astui voimaan vuoden 2017 alusta.  Sen taustana on, kun  2014 osakeyhtiöillä yhteisövero laski 24,5 %:sta 20 prosenttiin.  Näin saatettiin verotuksellisesti  luonnolliset henkilöt tasavertaiseen asemaan osakeyhtiöiden kanssa.

Vähennys tarkoittaa sitä, että elinkeinotoiminnan tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Eli verotuksessa 5 prosenttia olisi yrittäjälle täysin verovapaata tuloa, ja loput tuloksesta jaettaisiin pääoma- ja ansiotuloksi.  Vähennyksellä pyritään kannustamaan yritystoiminnan harjoittamiseen.

×