Pienhankintojen poistot, korotetut poistot

Pienhankinnat 1200 eur – max 3600 eur/v

Pienhankinnat saadaan 1.1.2021 alkaen poistaa verotuksessa kerralla vuosikuluna, sinä verovuonna, kun omaisuus on otettu käyttöön.  Edellytyksenä on, että pienhankinnan yksittäisen hankinnan alaraja jää 1200 euroon (ennen 850 euroa). Yhteensä pienhankintojen määrä vuodessa voi olla 3600 euroa (ennen 2500 euroa). Pienhankintana pidetään käyttöomaisuushyödykettä tai, jos useat käyttöomaisuushyödykkeet yhdessä muodostavat kiinteän kokonaisuuden, tällaista käyttöomaisuushyödykkeiden muodostamaa kokonaisuutta.  Pienhankinnan käyttöikä on yli kolme vuotta.

Kaluston taloudellinen käyttöikä 3-v

Mikäli käyttöomaisuushankinnan todennököinen taloudellinen käyttöikä on enintään 3 vuotta, se voidaan poistaa vuosikuluna kerralla. Näille poistoille ei ole vuosirajaa eikä yksittäisen hankinnan eurorajaa. Käytännössä siis tällainen hankinta voi olla kalliimpikin kuin pienhankinta. Ainoa kriteeri siis on käyttöikä. Pöydät, tuolit, tietokoneet, kaapit menevät lähtökohtaisesti tähän ryhmään.

Irtaimen käyttöomaisuuden menojäännös 1200 eur

Evl 30 § 5 mom mukaan irtaimen omaisuuden menojäännös on vähennettävissä kerralla, kun se on enintään 1200 euroa.

Korotetut poistot 2020-2023

Korotetun poiston voivat tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Laissa ei ole toimialakohtaisia rajoituksia.

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

  • Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.
  • Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 § tai 31 §) taikka maatalouden käyttöomaisuuteen (MVL 8 §).
  • Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.
  • Kone tai laite on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020.
  • Korotetun poiston vähentäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää lisäksi, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa.
×