SVOP-sijoitus vai pääomalaina -miten sijoitan rahaa yhtiöön?

SVOP-sijoitus vai pääomalaina – molemmat vahvistavat yhtiön omaa pääomaa. Osakeyhtiössä oma pääoma pitää aina olla tallella, joten rahan laittaminen yhtiöön näillä keinoin auttaa pitämään yhtiön taseen osakeyhtiölain vaatimassa kunnossa.

Sijoitus SVOP-rahastoon

SVOP rahastoa käytetään nykyisin paljolti yhtiön rahoituksesta huolehtimiseen.  SVOP-sijoitus voidaan tehdä yhtiölle rahana, mutta myös muuna omaisuutena.  Joka tapauksessa sijoituksella tulee olla arvoa yhtiölle.  Usein SVOP-rahastoon sijoitetaan varoja osakeannin tai yritysjärjestelyjen yhteydessä.

Osakepääoman sijoittaminen omaan pääomaan ei ole enää välttämätöntä. Tämän vuoksi yhtiöissä on lisääntynyt SVOP-rahaston käyttö.  SVOP on omaa pääomaa, mutta sitä voidaan joustavasti palauttaa osakkaille.  Luonnollisesti palauttaminen edellyttää, että yhtiössä on voitonjakokelpoisia varoja, eikä SVOP:in palauttamiseen ole sovittu mitään kovenantteja.

SVOP-rahasto ei ole korvamerkittyä rahaa, joten sen palauttaminen tapahtuu normaalein voitonjakosäännösten mukaan yhtiön osakkaille.  SVOP-sijoitukselle ei saa koskaan korkoa.  Pääsääntöisesti SVOP:in palautus on osinkoa, eli osittain veronalaista.  Poikkeuksellisesti palautus voi olla verovapaata.

Laina Pääomalainana

Pääomalaina on aina laina ja sen takaisinmaksu on jossakin määrin helpompaa kuin SVOP:in takaisinmaksu.  Pääomalaina maksetaan takaisin aina lainan antajalle, kun taas SVOP maksetaan osakkaille.  Molemmat edellyttävät toki, että yhtiössä on jakokelpoisia varoja.    Pääomalainalle voidaan sopia korko.  Pääomalainan palauttaminen on aina verovapaata toisin kuin SVOP:in.

SVOP-rahastosta palauttaminen luovutusvoittona

SVOP-rahaston palauttaminen pääoman palautuksena eli luovutuksena veroseuraamuksitta on tietyin edellytyksin mahdollista.

  • jaettavat varat ovat peräisin pääomansijoituksesta
  • pääomansijoitus palautetaan pääomansijoituksen tehneelle henkilölle
  • pääomansijoituksen tekemisestä on varjoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta

Pääoman palautuksen saajan tulee antaa verohallinnolle selvitys siitä, että

  • yhtiöön on tehty pääomansijoitus
  • yhtiöstä jaettavat varat ovat peräisin tällaisesta pääomansijoituksesta

 

Lue myös:

Oman pääoman menettäminen – voiko toiminta jatkua?

Verohallinto – syventävät vero-ohjeet

×