Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä

Tavaroiden maahantuonti

Maahantuonnin arvonlisävero

Tavaroiden maahantuonti on tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista.  Elinkeinonharjoittajan on maahantuonnissaan laskettava maahantuonnin arvonlisäveron peruste sekä maahantuonnista suoritettava vero ja ilmoitettava se oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan.

Arvonlisäveron voi vähentää ainoastaan yritys, joka on maahantuojana tullauspäätöksessä.  Tämän vuoksi on tärkeätä, että ostajayrityksen Y-tunniste on oikein.

Mikäli maahantuoja ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, tulli hoitaa maahantuonnin arvonlisäverotuksen.  Esimerkiksi silloin, kun maahantuoja on kuluttaja tai ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Maahantuonti ja Tulli-ilmoitus tullille

Tavara on tuontitullattava ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tavaran tuonnista EU:n ulkopuolelta kannetaan maahantuonnin arvonlisävero. Jos tavaraa tuodaan Suomeen EU:n alueelta toisesta jäsenmaasta, kyse on sisäkaupasta eikä silloin tehdä tulli-ilmoitusta eikä makseta tulleja.

 

Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat paketit tullataan heinäkuusta 2021 alkaen

Nykyisin vähäarvoisten, alle 22 euron tavaroiden maahantuonti on arvonlisäverotonta. Tästä on haluttu päästä eroon, koska se on aiheuttanut haittaa kilpailuneutrali-teetissa.  EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten on ollut mahdollista myydä tuotteita ilman arvonlisäveroa ja rekisteröitymisvelvoitetta, kun taas vastaavan tuotteen ostaminen kotimaasta on aina arvonlisäverollista.

Arvonlisäveroa koskeva laki muuttuu 1.7.2021.  Jos tilaat tavaroita esim. Kiinasta, USA:sta, Iso-Britanniasta, jatkossa kaikki paketit täytyy tullata ja niistä on maksettava arvonlisävero.  Arvonlisävero on 24 % paketin arvosta ja kuljetuskustannuksista. Muutos koskee kaikkia Suomeen heinäkuussa saapuneita tavaroita eikä merkitystä ei ole tilausajankohdalla.  Tarkista tullilaskurista kuinka paljon sinun täytyy maksaa ostoksistasi tullimaksua ja arvonlisäveroa.

 

Enintään 150 euron ostosten tullaus

Verkkokauppamyyjä tuontijärjestelmän Import One Stop Shop käyttäjänä

Jos esim. Kiinalainen, Iso-Britannialainen tms. verkkokauppa on rekisteröitynyt käyttämään uutta tuontijärjestelmää, ostaja maksaa arvonlisäveron osana ostohintaa verkkokaupalle. Verkkokauppa puolestaan tilittää arvonlisäveron IOSS kautta ostajan valtiolle. Tämä koskee yksityishenkilöille tapahtuvaa verkkokauppaa ja helpottaa ostamista.

Kuljetusyritys tullin erityisjärjestelyn käyttäjänä

Jos verkkokauppamyyjä ei käytä tuontijärjestelmää, kuljetusyritys voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron ostajan puolesta.

ALV-rekisteriin merkityt yritykset ostajana

ALV-rekisteröityjen yritysten tulee ilmoittaa ja maksaa maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti verohallinnolle.

 

Yli 150 euron ostosten tullaus

Jos ostostesi arvo ylittää 150 euroa, tulee sinun huolehtia itse tavaran tullauksesta ja arvonlisäveron maksamisesta.

 

Lue lisää:  Verkkokauppa EU-maiden kuluttajille helpottuu 1.7.2021

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä

EU-tavarakaupan yksinkertaistukset (Quick fixes)

×