Verkkokauppa EU-maiden kuluttajille helpottuu 1.7.2021

Verkkokauppa on yleistynyt viime vuosina hurjaa vauhtia.  Ulkomailta tilaaminen etenkin kuluttajapuolella on ollut pitkään nykypäivää. Isot toimijat kuten Amazon, Zalando, ym. verkkokauppajätit ovat tuttuja ostopaikkoja monille suomalaisille kuluttajille.  Miksi sitten Suomalaiset pienyritykset eivät ole verkkokaupoillaan lähteneet valloittamaan edes naapurimaita?

Verkkokauppa ja verotuksen esteiden vähentyminen
Mistä kaukomyynnissä on kyse? 

Kaukomyynnin arvonlisäveron myyntimaa
– Pääsääntöisesti   sijoittautumisvaltiolla verotusoikeus
– Poikkeus 10.000 euroon asti myyjämaalla verotusoikeus

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään tai ostajan sijoittautumisvaltioon
– Rekisteröityminen ostajan sijoittautumisvaltioon
– Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmään

Arvonlisäverotuksen tulevaisuus

 

Verkkokauppa ja verotuksen esteiden vähentyminen

Pääsääntöisesti verkkokaupassa arvonlisävero maksetaan ostajana toimivan kuluttajan sijaintivaltioon. Tämä on merkinnyt sitä, että verkkokauppamyyjän on pitänyt rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jokaiseen ostajan maahan, antaa arvonlisäveroilmoitukset, hoitaa kirjanpito ja maksaa jokaiselle ostajan valtiolle erikseen kyseisen valtion myynnin arvonlisävero. Tämä on merkinnyt yrityksille merkittäviä kustannuksia, minkä johdosta verkkokauppamyynti kotimaan ulkopuolelle kuluttajille ei ole ollut aina järkevää.

Etämyyntidirektiivi tulee voimaan 1.7.2021. Se tulee vähentämään tätä verotuksen epäkohtaa.  Yritys voi käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmiä kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Näin se voi hoitaa kaikki arvonlisäverovelvoitteet keskitetysti yhdessä EU-maassa erityisjärjestelmän kautta, eikä sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen.

Mistä kaukomyynnissä on kyse?

Kaukomyynnissä ns. etämyynnissä (esim. verkkokauppa, postimyynti) on kyse tavaran myynnistä toiseen EU-jäsenvaltioon yksityishenkilölle tai kuluttajan asemassa olevalle ostajalle. Kuluttajan asemassa olevina pidetään mm. yksityishenkilöitä, oikeushenkilöitä, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia sekä elinkeinonharjoittajia, jotka eivät ole alv-velvollisia. Kaukomyynnissä myyjä huolehtii tavaran toimittamisesta kuluttajalle toiseen EU-maahan.

Kaukomyynnin arvonlisäveron myyntimaa

Pääsääntöisesti ostajan sijoittautumisvaltiolla verotusoikeus

Pääsääntöisesti kaukomyynti verotetaan määränpäämaassa, eli siinä maassa mihin ostaja on sijoittautunut.

Kun suomalainen Verkkokauppa myy Suomessa olevasta verkkokaupastaan tavaran Ruotsalaiselle kuluttajalle ja toimittaa tavaran Suomesta Ruotsiin, myynnistä maksetaan pääsääntöisesti ostajan sijoittumisvaltion eli Ruotsin alv.

Poikkeus – kaukomyynnit 10.000 euroon myyjämaalla verotusoikeus

Kaukomyynnin jäsenvaltiokohtaiset raja-arvot poistuvat.  Tilalle tulee yksi koko EU:n kattava 10.000 euron raja-arvo.  Se kattaa tele- radio- ja lähetyspalvelut sekä kaukomyynnin.  Kaukomyynti kuluttajille voi tapahtua 10.000 euroon asti myyjämaan arvonlisäverolla.

Esim. Suomalainen verkkokauppa, jonka vuotuiset verkkokauppamyynnit Ruotsiin on 5000 euroa, voi halutessaan maksaa myynnistään Suomen arvonlisäveron ja ilmoittaa myynnin kotimaan myyntinään Suomen arvonlisäveroilmoituksella.

 

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään tai ostajan sijoittautumisvaltioon

Kun kaukomyynnin arvo toiseen EU valtioon ylittää 10.000 euroa, myyjän tulee rekisteröityä erityisjärjestelmään tai vaihtoehtoisesti normaalisti arvonlisäverovelvolliseksi ostajan sijoittautumisvaltioon.

Rekisteröityminen on mahdollista vapaaehtoisesti jo ennen kuin 10.000 euron raja-arvo ylittyy. Vapaaehtoinen hakeutuminen voi olla perusteltua, jos kohdemaan arvonlisäverokanta kyseisille tuotteille on alhaisempi kuin Suomessa sovellettava verokanta. Rekisteröitymällä kohdemaahan yritys saa myytyä tuotteitaan samalla verokannalla kuin paikallisetkin yritykset. Joissakin maissa tiettyjä tuotteita voi myydä jopa kokonaan ilman arvonlisäveroa, jolloin rekisteröitymisestä etu on merkittävä.

 

Rekisteröityminen ostajan sijoittautumisvaltioon

Yritykselle, jolla on hankintoihin liittyviä ostovähennyksiä kulutusjäsenvaltiossa, voi olla järkevää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ostajan sijoittautumisvaltioon. Tuolloin hankintoihin liittyvät ostovähennykset saadaan vähennettyä nopeasti.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että verkkokauppamyyjän on pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jokaiseen ostajan maahan, antaa arvonlisäveroilmoitukset, hoitaa kirjanpito ja maksaa jokaiselle ostajan valtiolle erikseen kyseisen valtion myynnin arvonlisävero.

Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmään (OSS)

Rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään (OSS) on voinut tehdä omaverossa 1.4.2021 alkaen. Rekisteröinti alkaa kuitenkin 1.7.2021 eli siitä päivästä alkaen kun laki tulee voimaan.

Tuolloin yritys voi hoitaa kaikki arvonlisäverovelvoitteet keskitetysti yhdessä EU-maassa erityisjärjestelmän kautta, eikä sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa jokaiseen ostajan maahan erikseen.  Tämä tulee vähentämään merkittävästi yritysten hallinnollisia kustannuksia ja edesauttaa yritysten kiinnostusta rajat ylittävään kaupankäyntiin. OSS:in kautta arvonlisäveron ostovähennystä ei kuitenkaan voi tehdä.

Arvolisäverotuksen tulevaisuus

Viime vuosina kansainvälistä arvonlisäverotusta on vähitellen uudistettu yksinkertaisempaan suuntaan.  2018 otettiin käyttöön Mini One Stop Shop, joka yksinkertaisti sähköisten palvelujen kauppaa B2C-kaupassa.  2019 tulivat Quick fixes B2B tavarakaupan yksinkertaistukset. 1.7.2021 Mini One Stop Shop laajenee koskemaan myös tavarakauppaa (verkkokauppa) ja muita palveluita, käyttöön otetaan One Stop Shop.  Lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä tähdätään siihen, että enää ei anneta B2B kaupassa yhteenvetoilmoituksia.  Tavoitteena on, että lopullisessa alv-järjestelmässä myyjä ilmoittaisi yhteisömyyntien arvonlisäveron myyjän kotipaikan maassa, mutta myyntimaa olisi kuljetuksen määränpäävaltio.  Tuolloin luovuttaisiin käsitteistä yhteisöhankinta ja yhteisömyynti.

 

Lue lisää:

Kuva: Tavarakaupan arvonlisäverotus 

Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä

EU-tavarakaupan ja arvonlisäverotuksen yksinkertaistukset (Quick fixes)

MOSS -Kuluttajille myydyt tele- lähetys ja sähköiset palvelut

×