Yrityksen tosiasialliset edunsaajat – rekisteröinti PRH:lle

Tosiasialliset edunsaajat on tunnistettava

Edunsaajat ovat useammissa tapauksissa yhtiön omistajia.  Rahanpesulaki edellyttää, että yritys tunnistaa ns. tosiasialliset edunsaajat, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi kaupparekisteriin ja pitää tiedot ajan tasalla.   Tavoitteena on helpottaa rahanpesun paljastamista ja lisätä avoimuutta yritysomistuksista EU maissa.

Edunsaajatietojen ilmoittamisen laiminlyönnin seuraukset

Edunsaajatietojen ilmoittaminen kannattaa pitää aina kunnossa, sillä se on yrityksen luottamuksen kannalta tärkeää.  Yhtiön rekisteriotteessa tulee näkymään negatiivinen merkintä, jollei yhtiö ole ilmoittanut edunsaajamääräyksiä.   Velvoitteen laiminlyönti saattaa johtaa myös siihen, että pankit, asianajotoimistot, tilitoimistot jne. joiden velvollisuus on tarkistaa tiedot kaupparekisteristä, eivät voi luoda asiakassuhdetta.

Ilmoittaminen rekisteriin on aloitettu 1.7.2019   ja se pitää olla hoidettu 1.7.2020 mennessä.

Kuka on yrityksen tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö,

  • joka omistaa osakeyhtiön osakkeista joko  suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25 %
  • jolla on yli 25 % osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • joka muulla esim. osakassopimuksen perusteella käyttää tosiallista määräysvaltaa yrityksessä
  • mikäli kukaan ei omista yritystä yli 25 %, yrityksen hallitusta pidetään edunsaajina
  • mikäli yrityksen edunsaajia ei tunnisteta, yhtiön hallitusta pidetään edunsaajina

PRH:n Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajatiedoista

Keitä rekisteröintivelvollisuus koskee?

Rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia osakeyhtiöitä tai osuuskuntia, lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä.

Rekisteröintivelvollisuus, eli ilmoitusvelvollisuus ei koske:

  • ulkomaisen yrityksen sivuliikettä
  • säätiöitä ja yhdistyksiä
  • toiminimeä
  • asunto-osakeyhtiöitä
  • kiinteistöosakeyhtiöitä

Miten tarkistat yrityksesi edunsaajatiedot?

PRH lähettää postitse edunsaajaotteen, kun ilmoitus on rekisteröity.  Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot.  Tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen ja näkyy yrityksen perustiedoissa.  Voit tarkistaa Virre-tietopalvelusta  maksutta, onko yritykselle tai yhteisölle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus.

 

Edunsaajaotteen tilaaminen

Edunsaajaotteesta näkyvät yrityksen edunsaajatiedot.    Ote sisältää rekisteröityjen edunsaajien tiedot (nimi, syntymäaika, kansalaisuus, kotikunta ja omistus- ja äänioikeuden laajuus).  Jos yritys on ilmoittanut, että edunsaajia ei ole, otteessa lukee teksti: ”Yhteisöllä ei ole tosiasiallista edunsaajaa tai edunsaajaa ei ole pystytty tunistamaan.”  Tosiasiallisina edunsaajina pidetään tällöin yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaajaotteen tilaamiselle tulee olla rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.   Edunsaajaote tilataan ja samalla annetaan selvitys käsittelyyn oikeuttavasta perusteesta miksi kaupparekisteriin merkittyjen tosiasiallisten edunsaajien henkilötiedot tarvitaan.

Tee edunsaajailmoitus YTJ-palvelussa

Tarvitsetko apua edunsaajatietojen ilmoittamiseen – ota yhteyttä!

×