Tilintarkastajan valinta – Onko osakeyhtiööni valittava tilintarkastaja?

Onko osakeyhtiööni valittava tilintarkastaja?

Tilintarkastuslain mukaan yhtiö voi tietyin edellytyksin jättää valitsematta tilintarkastajan.

Yhtiön on tuolloin ilmoitettava kaupparekisteriin, että tilintarkastajia ei ole valittu, jotta rekisterimerkinnöistä poistetaan tilintarkastajaa koskevat tiedot.

Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajista, edellyttää tilintarkastajien valitsematta jättäminen yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Yhtiö voi päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:

  1. Taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa
  2. Liikevaihto ylittää 200.000 euroa
  3. Palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä

Tilintarkastaja saattaa kuitenkin olla perusteltua valita jos pienen yrityksen raja-arvot ovat kovin lähellä. Toisaalta myös pankit saattavat vaatia tilintarkastajaa jos yhtiöllä on lainoja.

×