Yleishyödyllinen yhdistys ja poikkeava verokohtelu; entä kun elinkeinotoiminta on muodostumassa merkittävään asemaan

Yleishyödyllisyysstatus on ratkaiseva yhdistyksen tai säätiön tulojen poikkeavalle verokohtelulle! Mikäli yhdistys tai säätiö katsotaan yleishyödylliseksi, se on verovelvollinen ainoastaan elikeinotoiminnaksi katsottavasta toiminnan osastaan.  Mikäli yleishyödyllisyys menetetään, yhdistys tai säätiö on verovelvollinen kaikesta toiminnastaan. Yleishyödyllisyys on erittäin keskeinen seikka.  Jos se menetetään, tämä vaikuttaa mm. niiden tulojen verotukseen, jotka ovat vain osittain tai kokonaan verovapaita yleishyödyllisen yhteisön […]

Tilintarkastajan valinta – Onko osakeyhtiööni valittava tilintarkastaja?

Onko osakeyhtiööni valittava tilintarkastaja? Tilintarkastuslain mukaan yhtiö voi tietyin edellytyksin jättää valitsematta tilintarkastajan. Yhtiön on tuolloin ilmoitettava kaupparekisteriin, että tilintarkastajia ei ole valittu, jotta rekisterimerkinnöistä poistetaan tilintarkastajaa koskevat tiedot. Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajista, edellyttää tilintarkastajien valitsematta jättäminen yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiö voi päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: Taseen […]

×