Henkilökuntaedut verotuksessa – verovapaat

Verovapaat henkilökuntaedut: Sähköauton latausetu on uusi 2021 alusta voimaan tuleva työsuhde-etu. Työterveydenhoito, sairauskuluvakuutus, virkistys- ja harrastustoiminta ym. tunne verovapauden edellytykset.

Ulkomaisen yrityksen maksaessa nettopalkkaa Suomessa tehdystä työstä

Ulkomaisilla yrityksillä voi olla käytössä erilaisia menettelyitä, joilla ulkomailta Suomeen lähetettävän työntekijän komennuksen aikaisen palkkauksen ehdot määritellään niin, että työskentelyvaltion verotuksesta ei johdu odottamattomia veroseuraamuksia. Usein käytössä on niin sanottuja nettopalkkasopimuksia, joilla taataan työntekijälle työskentelyn aikaiseksi palkkatasoksi tietty nettosumma siten, että työnantaja maksaa työntekijän palkasta menevät verot. Verohallinnon sivuilta lisäinfoa…

Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

Suomesta saatua tuloa on palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Yleisesti verosopimusmaista tulevien palkka verotetaan Suomessa, jos työntekijä oleskelee täällä yli 183 päivää 12 kk:n aikana tai kalenterivuoden aikana. Poikkeuksellisesti nämä alla olevat verosopimusmaat sallivat palkan verottamisen Suomessa oleskeluajasta riippumatta heti ensimmäisestä […]

Urheilijan palkkiot

Urheilusuoritus on yleensä fyysinen suoritus (esim. yleisurheilu, tennis, keilailu, kilpatanssi). Palkkio saatetaan maksaa joko urheilijan osallistumisesta kilpailuun tai urheilijan sijoittumisesta kilpailuissa. Urheilijan veronalaista ansiotuloa on siis esim. maailmanmestaruuskisoissa saatu, kilpailun järjestäjän hankkima auto. Urheilusuoritukseen perustuvat myös esim. urheilutilaisuuden parhaalle urheilijalle maksettu palkkio, samoin kuin urheilijoille palkkiomatkan muodossa annetut hyvitykset. Samoin joukkuepelien pelaamisen yhteydessä maksetut palkkiot […]

Veronumerorekisteriin hakeutuminen

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on myös mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin Verohallinnon rekisterissä oleva. Työntekijä tai ammatinharjoittaja voivat itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron […]

Korot – Mitä korkoa on perittävä työsuhdelainasta

Veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu työsuhteen perusteella saadusta lainasta siltä osin, kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin viitekorko,  jos lainan korko on sidottu yleisesti markkinoilla käytössä olevaan lainan viitekorkoon.

Lahjat henkilökunnalle – mikä on tavanomainen lahja?

Verovapaa lahja työntekijälle edellyttää, että yritys noudattaa lahjojen antamisessa selkeää käytäntöä, joka koskee koko henkilökuntaa. Joulurahat, lahjakortit (yksilöimätön) ja muut rahaan verrattavat lahjat ovat veronalaista palkkaa niiden arvosta riippumatta.

×