Yhtiökokous

Osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa valtaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiökokouksessa on mahdollista päättää vain sellaisesta asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa

Veronumerorekisteriin hakeutuminen

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on myös mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin Verohallinnon rekisterissä oleva. Työntekijä tai ammatinharjoittaja voivat itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron […]

Verojen maksujärjestelyt

Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Lisäajalta peritään viivekorkoa. Vuonna 2017 viivekorko on 7%.

Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

Suomesta saatua tuloa on palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Yleisesti verosopimusmaista tulevien palkka verotetaan Suomessa, jos työntekijä oleskelee täällä yli 183 päivää 12 kk:n aikana tai kalenterivuoden aikana. Poikkeuksellisesti nämä alla olevat verosopimusmaat sallivat palkan verottamisen Suomessa oleskeluajasta riippumatta heti ensimmäisestä […]

Ulkomaisen yrityksen maksaessa nettopalkkaa Suomessa tehdystä työstä

Ulkomaisilla yrityksillä voi olla käytössä erilaisia menettelyitä, joilla ulkomailta Suomeen lähetettävän työntekijän komennuksen aikaisen palkkauksen ehdot määritellään niin, että työskentelyvaltion verotuksesta ei johdu odottamattomia veroseuraamuksia. Usein käytössä on niin sanottuja nettopalkkasopimuksia, joilla taataan työntekijälle työskentelyn aikaiseksi palkkatasoksi tietty nettosumma siten, että työnantaja maksaa työntekijän palkasta menevät verot. Verohallinnon sivuilta lisäinfoa…

Ulkomaisen vuokratyövoiman teettäjän velvollisuudet Suomessa

Ohjeet Suomessa olevalle työn teettäjälle ulkomaisen vuokratyövoiman käytöstä: 1. Verotukseen liittyvät velvollisuudet Suomessa olevan työn teettäjän on annettava ilmoitus Verohallinnolle ulkomaisesta yrityksestä, jolta tämä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa.  Ilmoitus on annettava jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä erikseen. Verohallinnolle tulee toimittaa edellä mainitun yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto yrityksen toimialasta. Lisäksi työn teettäjän on […]

Ulkomaisen vuokratyönantajan ilmoitusvelvollisuudet Suomessa

Ulkomaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus: Ulkomaisen työnantajan joka vuokraa Suomessa olevalle työn teettäjälle työntekijöitään, on annettava Pääkaupunkiseudun verotoimistolle Lomake 6147a  ”Ilmoitus vuokratyöntekijästä”.  Ilmoitus on annettava jokaisesta työntekijästä työskentelyn kestosta riippumatta.  Ilmoitus annetaan työntekijän työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä.  Ilmoitus annetaan, kun verosopimus ei estä Suomea perimästä veroa työntekijän palkasta.  Esim. Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Puola […]

Ulkomainen yritys – työn teettäminen ulkomaisella yrityksellä

Suomalaisen yrityksen on perittävä lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa. Seuraavissa tapauksissa lähdeveroa ei kuitenkaan tarvitse periä: Ulkomainen yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ulkomainen yritys esittää työn teettäjälle lähdeverokortin, jonka veroprosentti on 0 %. Lähdevero työkorvauksesta on 13 %, jos työkorvauksen saaja on osakeyhtiöön tai henkilöyhtiöön rinnastuva yritys. Lähdevero on 35 %, jos […]

×