Henkilökuntaedut verotuksessa – verovapaat

Verovapaat henkilökuntaedut: Sähköauton latausetu on uusi 2021 alusta voimaan tuleva työsuhde-etu. Työterveydenhoito, sairauskuluvakuutus, virkistys- ja harrastustoiminta ym. tunne verovapauden edellytykset.

Riskihenkilövakuutusten verotus

Riskihenkilövakuutukset ovat työnantajan henkilöstölleen vapaaehtoisesti ottamia vakuutuksia kuten kuolemanvaravakuutus, matkavakuutus, sairauskuluvakuutus.

Työterveyshuolto – Yrittäjä ja muu YEL vakuutettu

Yrittäjä (YEL-vakuutettu) voi järjestää itselleen työterveyshuollon. vapaaehtoisesti. Verovähennyskelpoisuus edellyttää työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja sopimusta palveluntarjoajan kanssa sekä työpaikkaselvityksen tekemistä.

Yrittäjävähennys 5 % elinkeinotoiminnan tuloksesta

Yksityinen elinkeinonharjoittaja saa 5 %:n yrittäjävähennyksen elinkeinotoiminnan tulosta.  Yrittäjävähennys ei koskaan kasvata verovuoden tappiota. Vähennys annetaan verotuksessasi viran puolesta.  Verohallinto tekee yrittäjävähennyksen ennen kuin osakkaan tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Yrittäjävähennys koskee ainoastaan luonnollisia henkilöitä, jotka saavat elinkeinotuloa, maatalouden tuloa, metsätalouden tuloa.  Käytännössä yrittäjävähennyksen voi siis saada toiminimistä, avoimista- tai kommandiittiyhtiöistä. Osakeyhtiömuodossa toimintaansa harjoittavat eivät […]

Yleishyödyllinen yhdistys ja poikkeava verokohtelu; entä kun elinkeinotoiminta on muodostumassa merkittävään asemaan

Yleishyödyllisyysstatus on ratkaiseva yhdistyksen tai säätiön tulojen poikkeavalle verokohtelulle! Mikäli yhdistys tai säätiö katsotaan yleishyödylliseksi, se on verovelvollinen ainoastaan elikeinotoiminnaksi katsottavasta toiminnan osastaan.  Mikäli yleishyödyllisyys menetetään, yhdistys tai säätiö on verovelvollinen kaikesta toiminnastaan. Yleishyödyllisyys on erittäin keskeinen seikka.  Jos se menetetään, tämä vaikuttaa mm. niiden tulojen verotukseen, jotka ovat vain osittain tai kokonaan verovapaita yleishyödyllisen yhteisön […]

Verojen maksujärjestelyt

Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Lisäajalta peritään viivekorkoa. Vuonna 2017 viivekorko on 7%.

Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

Suomesta saatua tuloa on palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Yleisesti verosopimusmaista tulevien palkka verotetaan Suomessa, jos työntekijä oleskelee täällä yli 183 päivää 12 kk:n aikana tai kalenterivuoden aikana. Poikkeuksellisesti nämä alla olevat verosopimusmaat sallivat palkan verottamisen Suomessa oleskeluajasta riippumatta heti ensimmäisestä […]

×