Blogi

Myyjä vastaa kaikista kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja julkisoikeudellisista maksuista sekä kiinteistön hoito- ja ylläpitokustannuksista hallintaoikeuden siirtymispäivän asti.

Apurahat ja stipendit verotuksessa

Verovapaat apurahat opintoihin, tieteeseen tai taiteeseen

YEL-vakuutuksen ottaminen on pakollista, jos täytät yrittäjänä tietyt ehdot. YEL-vakuuttamista ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuvelvollisuus Varainsiirtoveron maksuvelvollisuus koskee vastikkeellisia kiinteistön ja arvopaperin luovutuksia.  Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Lisätietoa varainsiirtoveron määrästä, maksuajoista ja ilmoittamisesta.

Ulkomaisen yrityksen, joka vuokraa Suomeen työntekijöitä, on suositeltavaa ilmoittautua Suomessa ennakkoperintärekisteriin.

Eduskunta hyväksyi lain sähköisestä laskutuksesta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja saa 5 %:n yrittäjävähennyksen elinkeinotoiminnan tulosta.  Yrittäjävähennys ei koskaan kasvata verovuoden tappiota. Vähennys annetaan verotuksessasi viran puolesta.  Verohallinto tekee yrittäjävähennyksen

Yleishyödyllisyysstatus on ratkaiseva yhdistyksen tai säätiön tulojen poikkeavalle verokohtelulle! Mikäli yhdistys tai säätiö katsotaan yleishyödylliseksi, se on verovelvollinen ainoastaan elikeinotoiminnaksi katsottavasta toiminnan osastaan. 

Yhtiökokous

Osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa valtaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiökokouksessa on mahdollista päättää vain sellaisesta asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero

Verojen maksujärjestelyt

Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Lisäajalta peritään viivekorkoa. Vuonna 2017 viivekorko on 7%.

Urheilijan palkkiot

Urheilusuoritus on yleensä fyysinen suoritus (esim. yleisurheilu, tennis, keilailu, kilpatanssi). Palkkio saatetaan maksaa joko urheilijan osallistumisesta kilpailuun tai urheilijan sijoittumisesta kilpailuissa. Urheilijan

×