Blogi

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksistä on ollut epäselvyyttä. Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle

Työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen ottaminen eri yritysmuodoissa Verohallinto on julkaissut 29.5.2017 uuden ohjeen https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48347/tyonantajan-ottaman-sairauskuluvakuutuksen-verotus/ Ohjetta sovelletaan vuoden 2017 verotusta toimitettaessa ja ohjeen antamisen jälkeen toimitettavassa

Kuluttajamyynnin myyntimaasääntö EU:n sisällä muuttuu 1.1.2015 Muille kuin elinkeinonharjoittajille myytävien televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen esim. ohjelmistojen toimittaminen, mobiililaitteisiin ladattavat

Romualan käännetty arvonlisävervollisuus tulee voimaan 1.1.2015 Käännetty arvonlisäverovelvollisuus samaan tapaan kuin rakentamispalveluissakin on jo totuttu, tulee nyt romualalle.  Muutos koskee arvonlisäverovelvollisten elinkeinonharjoittajien

Milloin rakentamispalvelua tilannut yritys on ilmoittamisvelvollinen urakoista? Jokainen ketjussa toimiva rakentamispalvelua tilannut yritys on tiedonantovelvollinen: Jos kyseessä oleva tilattu työ on rakentamispalvelua (arvonlisäverolaissa

Rakentamisilmoitus työntekijöistä annetaan, jos rakentamistyötä tehdään yhteisellä rakennustyömaalla ja hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa Työntekijätietojen ilmoittaminen – kuka antaa tiedot? Tiedot antaa

Kotitalouksien on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä urakka- ja työntekijätietoja Verohallinnolle.  Urakkatietojen antaminen tarkoittaa, että ilmoitat Verohallinnolle kaikkien yritysten nimet ja laskujen

Päätoteuttaja raportoi Verohallinnolle kuukausittain kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä Vain työmaan päätoteuttaja raportoi kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä Verohallinnolle. Työmaarekisteri -järjestelmässä tiedot perustuvat yritysten

Maksullinen Työmaarekisteri -palvelu urakkaraportoinnin ja työntekijäraportoinnin hoitamiseksi Palvelun käyttöoikeuden ostaa käyttäjäyritys, joka voi halutessaan antaa tilitoimistolle käyttöoikeuden omille työmailleen. Yritykset, joilla on

Maksuttomalla Ilmoita-palvelulla – yrityksen ja työntekijätietojen ilmoittaminen Veronumero.fi Ilmoita -palvelussa urakoitsijayritys rekisteröi kaikki tiedot työntekijöistään maksutta omien tilaajien käyttöön.  Jos päätoteuttaja tai

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista,

Osituskirja osituslaskelmineen kannattaa laatia huolella.  Virheellisesti tai huolimattomasti laadittu osituskirja päästää verokarhun jaolle - pahimmassa tapauksessa parikin kertaa. Lue ohjeet pahimpien sudenkuoppien välttämiseen.

×