Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee 15.000 euroon

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan 1.1.2021 alkaen 10.000 eurosta 15.000 euroon.  Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli tämän liikevaihto jää alle arvonlisäverovelvollisuuden alarajan.

EU-tavarakaupan ja arvonlisäverotuksen yksinkertaistukset (Quick fixes) 1.1.2020

EU-tavarakauppaan annettiin 1.1.2020 paketti, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa B2B tavarakauppaa ja arvonlisäverotusta. Näillä Quick fixes yksinkertaistuksilla parannetaan siirtymäaikaa, kunnes päästään lopulliseen arvonlisäverojärjestelmään. Call off varastomenettely, tiukennuksia kuljetuksen näyttötaakkaan, ketjukaupan helpotukset ovat näitä yksinkertaistuksia.

Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä

Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä 1.7.2021. Vähäarvoisten 22 euron tuonnin arvonlisäverottomuus poistuu. Tilalle tuonnin erityisjärjestelmä arvoltaan enintään 150 euron tuontiin.

Verojen maksujärjestelyt

Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Lisäajalta peritään viivekorkoa. Vuonna 2017 viivekorko on 7%.

Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa

Mikä muuttui? KHO vuonna 2013 antamat uudet päätökset muuttivat rajavetoa markkinointitilaisuuden ja edustustilaisuuden välillä. Aikaisemmin jos tilaisuus oli suljettu, johon oli kutsuttu ennalta rajatut henkilöt, katsottiin aina edustustilaisuudeksi.   Uuden käytännön mukaan tilaisuuden tarkoitus ja luonne ratkaisevat, katsotaanko tilaisuus edustus- vai markkinointitilaisuudeksi. Onko kulu markkinointia vai edustusta? Edustusmenoina pidetään elinkeinotoimintaan liittyviä, yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin, […]

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksistä on ollut epäselvyyttä. Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta […]

Sähköiset palvelut kuluttajamyynnissä – arvonlisävero ostajan sijoittautumisvaltion mukaan

Kuluttajamyynnin myyntimaasääntö EU:n sisällä muuttuu 1.1.2015 Muille kuin elinkeinonharjoittajille myytävien televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen esim. ohjelmistojen toimittaminen, mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset, musiikin lataaminen jne. myyntimaasäännökset muuttuvat. Lakimuutoksen jälkeen näiden palvelujen myynti kuluttajalle verotetaan ostajan sioittautumis-, koti- tai asuinpaikan mukaan.  Käytännössä jokaisen suomalaisen yhtiön, joka myy sähköisiä palveluja toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalle kuluttajalle, tulisi […]

Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Romualan käännetty arvonlisävervollisuus tulee voimaan 1.1.2015 Käännetty arvonlisäverovelvollisuus samaan tapaan kuin rakentamispalveluissakin on jo totuttu, tulee nyt romualalle.  Muutos koskee arvonlisäverovelvollisten elinkeinonharjoittajien välisiä metalliromun ja -jätteen luovutuksia. Kännetyssä verovelvollisuudessa ostaja suorittaa veron valtiolle myyjän sijaan. Muutos tulee koskemaan varsinaisten romualan toimijoiden lisäksi kaikkia muitakin verovelvollisia, jotka varsinaisen toimintansa sivutuotteena myyvät metallijätettä tai -romua toisille alv-velvollisille.

×